WPRO 1.4 – Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

WPRO hiện tạm dừng kinh doanh WPRO 1.4 – Bạn tham khảo các phần mềm thay thế tốt hơn WPRO 1.4 ở dưới:

 

MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ PHẦN MỀM WPRO 1.4

1. Giá vốn hàng bán không lên: ÁP DỤNG VỚI WPRO 1.4-2017 HOẶC PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Bạn chỉ copy công thức sau:
=IF(I7=””,0,(VLOOKUP($F7,DM_HH,7,0)+SUMIF(MA_NHAP,$F7,TONG_NHAP))/(VLOOKUP($F7,DM_HH,5,0)+SUMIF(MA_NHAP,$F7,AMOUNT_IN)))*I7
Công thức của bạn copy thừa dẫn tới không tính được
Lưu ý: Những nghiệp vụ nào bị lỗi DIV là do không có tồn kho bạn nhé
2.

Leave a Reply