Quản lý đa đơn vị tính – phần mềm bán hàng WPRO 2.0

Quản lý đa đơn vị tính là tính năng tích hợp thêm ngoài các tính năng chuẩn của WPRO 2.0. Đa đơn vị tính giúp người dùng bạn theo đơn vị buôn (Thùng/ két/ …) hoặc lẻ (Lon/ Lít/…) một cách dễ dàng.

Đây là một trong những tính năng khác đặc biệt của một số ngành hàng đặc thù như:

+ Vật liệu xây dựng: sắt thép (kg, cây, thanh…)

+ Tạp hóa, siêu thị: Bánh kẹo (gói, chiếc, cái…)

+ Văn phòng phẩm: Bút (hộp, chiếc), giấy (túi, bịch, tập, tờ…)

Ngoài các tính năng được tích hợp quy chuẩn trên các gói của phần mềm WPRO 2.0. Khách hàng muốn sử dụng thêm tính năng này hãy thông báo lại tư vấn viên để nắm được giá nâng cấp cụ thể.

Tổng hợp các Video hướng dẫn sử dụng WPRO 2.0

1. KHAI BÁO QUẢN LÝ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH TẠI DANH MỤC THẾ NÀO

Trên thực tế trong một doanh nghiệp/ cửa hàng kinh doanh cả 2 loại mặt hàng:

  • TH1: Các mặt hàng cần quản lý 2 đơn vị tính cho 1 mã hàng
  • TH2: Và các mặt hàng chỉ có 1 đơn vị tính cho 1 mã hàng

Hình dưới là minh họa cho cả 2 loại mặt hàng này và bạn cần khai báo một cách chính xác.

Trường hợp 1: Khai báo mặt hàng chỉ có 1 đơn vị tính tại danh mục

Đối với các mặt hàng chỉ 1 đơn vị tính thì không có gì phức tạp. Chỉ cần lưu ý là khi các bạn khai báo mã trong danh mục các bạn cần phải khai báo tỉ lệ quy đổi là 1.

[ QUAN TRỌNG ]: Mỗi mặt hàng có 1 mã hàng trong danh mục và có tỉ lệ quy đổi là 1.

Ví dụ nhận biết các mặt hàng này trong quản lý đa đơn vị tính:

  • Cửa hàng điện nước: Khóa, bình nóng lạnh,…
  • Cửa hàng nhôm kính: Phụ kiện như nẹp, tay nắm, bản lề,…

quan ly da don vi tinh

Trường hợp 2: Khai báo mặt hàng có 2 đơn vị tính tại danh mục

Mặt hàng Bia Heniken có 2 đơn vị tính cho cùng 1 mặt hàng là Thùng và Lon. Khi bán hàng có thể bán theo lon hoặc thùng hoặc cả 2.
Khi đưa vào phần mềm, ta cần khai báo thành 2 mã cho 2 đơn vị tính này với tỉ lệ quy đổi khác nhau.
+ B_L: Đây là mã ta sẽ chọn khi bán lon (lẻ). Tỉ lệ quy đổi là 1
+ B_T: Đây là mã ta chọn khi bán theo Thùng. Tỉ lệ quy đổi là 10 và điền mã B_L vào cột Mã hàng ĐVT cơ bản

Thông thường, nếu không có 2 đơn vị tính thì mã Bia heniken chỉ cần 1 dòng. Nhưng khi có 2 đơn vị tính thì ta cần khai báo 2 dòng cho 2 mã thùng và lon trong danh mục.

[ QUAN TRỌNG ]: Mỗi mặt hàng sẽ có 2 mã hàng cho 2 đơn vị tính. Tỉ lệ quy đổi tương ứng cho cả 2 mã và cần khai báo Mã đơn vị tính cơ bản cho Mã bán buôn.

quy doi don vi tinh trong quan ly da don vi tinh
Quản lý đa đơn vị tính

2. CÁC BÁO CÁO SẼ THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO

  • Nhóm báo cáo tồn kho, doanh thu: Nhập xuất tồn, tồn kho, doanh thu bán hàng

Phần mềm sẽ tự động quy đổi số lượng của các mã đơn vị tính bán buôn thành số lượng của mã đơn vị tính cơ bản (bán lẻ).

Trong các báo cáo chỉ hiển thị các mã hàng đơn vị tính cơ bản (đối với mặt hàng có 2 đơn vị tính) và các mặt hàng chỉ có 1 đơn vị tính.

quan ly da don vi tinh trong bao cao nhap xuat ton quản lý đa đơn vị tính

  • Nhóm báo cáo chi tiết: Bảng kê nhập xuất chi tiết, công nợ chi tiết, in phiếu

Phần mềm bán hàng WPRO 2.0 hiển thị đúng như thực tế nhập xuất và không tự động quy đổi.

Ví dụ phiếu bán hàng BH0001 bán 2 mã hàng: B_T (1 thùng) và B_L (2 lon) thì khi hiển thị trên báo cáo công nợ cũng có 2 dòng:

  • Mã: B_T ; Số lượng: 1 (thùng)
  • Mã: B_L; Số lượng: 2 (lon)

Như vậy, bạn đã biết cách khai báo các mã hàng trong danh mục hàng hóa đối với cửa hàng kinh doanh các mặt hàng có 2 đơn vị tính và 1 đơn vị tính.

[ Tổng kết ]: Các bạn đặc biệt lưu ý về tỉ lệ quy đổi và mã đơn vị tính cơ bản cho mã bán buôn.

 

CÂU HỎI PHỔ BIẾN

Khi nhập tồn kho bắt đầu thì báo phải chọn mã lẻ, chọn mã buôn thì không cho nhập

Ví dụ:

Trong danh mục hàng hóa bạn có 2 mã liên quan tới Giấy

Mã A_T có đơn vị tính là Tờ và Tỉ lệ quy đổi là 1

Mã A_R có đơn vị tính là Ream và tỉ lệ quy đổi là 200 (tức là 1 ream có 200 tờ)

Nếu bạn vào danh mục tồn đầu kỳ, bạn chọn mã A_R thì phần mềm sẽ cảnh báo và không cho bạn chọn.

Khi đó bạn cần chọn mã A_T và quy đổi số lượng Ream ra Tờ để khai báo tồn kho.

Accordion 2

Your Content

 

 

Nếu cần hỗ trợ thêm gì, bạn email tới: webkynang.vn@gmail.com

Cảm ơn bạn,

Admin.

Leave a Reply