Chính sách bảo hành phần mềm WPRO

Các phần mềm sẽ được hỗ trợ Online 100% thông qua Email. EMAIL: WEBKYNANG.VN@GMAIL.COM Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 tới Thứ 6 (9:00 – 12:00 và 13:30 – 17:00) WPRO xây dựng các phần mềm/ file excel dễ dùng do vậy Wpro bảo hành bằng cách phát hành bản update thường xuyên. Khi khách…