Lưu ý về tính năng sao lưu dữ liệu tự động – Tính năng Backup khi sử dụng/ tắt mở phần mềm

Dữ liệu của Khách hàng: WPRO không quản lý hay lưu trữ mà hoàn toàn do Khách Hàng tự lưu trữ và tự quản lý. Nên yêu cầu backup dữ liệu phải được ƯU TIÊN số 1.

Tính năng tự động sao lưu (bản copy) của phần mềm chính mỗi khi tắt phần mềm là tính năng CỰC KỲ QUAN TRỌNG, Wpro khuyến nghị khách hàng bật tính năng đó.

Khi mua phần mềm WPRO có tính năng sao lưu dữ liệu

  • Với WPRO 2.0/ Izi/ Banhangexcel/Basic/Kho XD: Vào Cài đặt chungchọn Yes ở mục Backup tự động khi muốn bật tính năng này.
  • Với Wpro quản lý hợp đồng bản mới hoặc bản cũ từ gói VIP: Vào Cài đặt chung, phần TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM, bấm Thực hiện để thao tác chọn folder lưu trữ file sao lưu của backup dữ liệu khi muốn bật tính năng này. Với bản mới, cần trở về TRANG CHỦ -> CÀI ĐẶT CHUNG

  • Với WPRO Thu chi từ gói VIP trở lên:  Vào Cài đặt, mục số 3. CÀI ĐẶT, phần Backup folder
     và bấm Chọn của để thao tác chọn folder lưu trữ file sao lưu của backup dữ liệu khi muốn bật tính năng này.

Lưu ý:

– Sau khi bật tính năng thì tắt đi để kiểm tra xem tính năng này đã hoạt động chưa, nếu không thấy file backup nào được tạo ra trong folder backup thì phải kiểm tra lại ngay, trao đổi với WPRO nếu cần

– Phải chọn folder backup (thực hiện trong cài đặt chung) thì tính năng này mới hoạt động chính xác

– File sao lưu rất quan trọng vì khi excel bị lỗi, bản chính bị lỗi thì vẫn còn dữ liệu ở file backup để lấy lại khi cần.

Việc cảnh báo về việc dùng tính năng backup tự động mỗi khi tắt phần mềm là bắt buộc với mọi khách hàng.

Nếu gói bạn mua không có tự động backup khi tắt thì làm thế nào.

Nếu gói bạn mua không có tính năng tự động tạo sao lưu mỗi khi tắt phần mềm thì định kỳ hàng ngày (phương án tốt nhất) hoặc hàng tuần, hàng tháng, bạn nên copy file phần mềm sang 1 folder khác.

Lưu ý chung

Ngay cả bạn có tính năng tự động sao lưu thì bạn cũng nên định kỳ hàng tuần thực hiện thao tác tạo bản copy bằng tay này sang 1 folder lưu trữ khác như:

  • Sử dụng ổ cứng di động
  • Gửi lên email
  • Up file backup vào dropbox/google drive/ one drive….: ứng dụng điện toán đám mây, cho bạn lưu tạm thời, khi cần tải về dùng

Bởi lẽ rủi ro hỏng máy, virus là thường trực, có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.

Dữ liệu của Khách hàng: WPRO không quản lý hay lưu trữ mà hoàn toàn do Khách Hàng tự lưu trữ và tự quản lý. Nên yêu cầu backup dữ liệu phải được ƯU TIÊN số 1.

Leave a Reply