BÁO GIÁ WPRO THU CHI

Lưu ý: Số dòng Thu chi của từng gói được hiểu là số dòng nhập dữ liệu thu chi liên tục của 1 kỳ. Khi hết số dòng này, bạn tạo kỳ mới để sử dụng tiếp.
Như vậy không lo hết dòng Thu chi bạn nhé.

ECO

ĐVT: 1KVND = 1.000 Đồng

Vĩnh viễn

VIP

Chỉ 1.990 KVND

BÁN CHẠY NHẤT!!!

ĐVT: 1  KVND = 1.000 Đồng

Vĩnh viễn

PREMIUM

ĐVT: 1 KVND = 1.000 Đồng

BẢN QUYỀN SỬ DỤNG VĨNH VIỄN

Lưu ý:

  • Tên công ty không đổi được sau khi WPro đổi theo thông tin bạn đăng ký
  • Hỗ trợ sử dụng qua email trong thời gian bảo hành của gói bạn mua
  • 1 Bản quyền chỉ áp dụng cho 1 database của 1 công ty, ví dụ nếu bạn mua về và nhân bản cho nhiều công trình, dự án của cùng công ty thì chỉ được bảo hành, hỗ trợ cho 1 database duy nhất.
  • Phần mềm WPRO Thu Chi có 2 phiên bản quản lý đơn vị tiền tệ: Tiền VNĐ và Tiền $ (nhắn tvv để hỗ trợ chọn bản phù hợp)