Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  • August 8, 2016
  • WPRO Phần mềm

1. Đổi trả hàng

Wpro.vn chỉ cung cấp dịch vụ outsourcing do đó dịch vụ đã cung cấp không thể hoàn trả được.

2. Hoàn tiền

Wpro không có chính sách Hoàn tiền.

Khách hàng nên dùng thử phần mềm và yêu cầu sự hỗ trợ/ tư vấn từ WPRO trong quá trình dùng thử để đảm bảo phần mềm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trước khi thanh toán mua phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial