File kế hoạch sản xuất bằng excel – Miễn phí

Mẫu file kế hoạch sản xuất bằng excel được phát hành miễn phí bởi WPRO.vn.

Kế hoạch sản xuất là mục tiêu của doanh nghiệp hoạch định trong tương lai về sản xuất sản phẩm. Với mỗi chỉ tiêu yêu cầu đề ra thì các bộ phận trong công ty cần thực hiện nghiêm chỉnh.

Xem thêm: 

Dịch vụ thiết kế file excel, phần mềm quản lý bán hàng

Tải bản dùng thử của phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp WPRO 2.0 

Tổng hợp nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm WPRO 2.0

Doanh nghiệp bạn cần chủ động trong việc lên kế hoạch và thực hiện một cách chi tiết.

Nếu sản phẩm của bạn được làm ra không đúng tiến độ sẽ có một số vấn đề sau:

 • Kho hết hàng, thiếu hàng
 • Chi phí quản lý nhân công tăng, nhưng năng suất lao động giảm
 • Khách hàng giảm mức độ hài lòng tin tưởng.
 • Phạt hợp đồng, bồi thường tổn thất hợp đồng.
 • Sản phẩm được tiếp cận thị trường thời gian ngắn, không tạo ấn tượng trong khách hàng công chúng.

Muốn bản kế hoạch được đầy đủ thông tin, bạn cần phải thực hiện lên ý tưởng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Dưới đây là mẫu file excel hãy tìm hiểu.

PHẦN 1: KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT CHI TIẾT BẰNG EXCEL.

Trước tiên ta xem qua bảng chi tiết của từng bộ phận bao gồm:

 • Thời gian của bản kế hoạch được thực hiện trong quá trình sản xuất: Từ ngày … đến ngày.
 • Sản phẩm hàng hoá
 • Số lượng được sản xuất
 • Năng suất
 • Số giờ thực hiện
 • Kế hoạch cho từng tuần/tháng/ năm.

Miễn phí tải – Mẫu file kế hoạch sản xuất bằng excel

tải miễn phí mẫu lập kế hoạch sản xuất

mẫu kế hoạch sản xuất bằng excel

MỘT SỐ BẢN KẾ HOẠCH KHÁC CHO BẠN THAM KHẢO:

Lập kế hoạch chi phí bằng excel – Miễn phí

Kế hoạch doanh thu bằng excel – Tải free

PHẦN 2: TỔNG HỢP CỦA KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP.

Bản kế hoạch sản xuất tổng hợp được tập hợp từ các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.

mẫu kế hoạch sản xuất bằng excel

Chỉ tiêu được quan tâm như sau:

 • Sản phẩm dự kiến được sản xuất trong thời gian tới
 • Số đơn hàng
 • Số lượng đặt hàng
 • Tồn kho hiện tại
 • Tồn kho tối thiểu
 • Phải sản xuất dự kiến
 • Thời gian thực hiện
 • Thời điểm hoàn thành

Miễn phí tải – Mẫu file kế hoạch sản xuất bằng excel

tải miễn phí mẫu lập kế hoạch sản xuất

Yếu tố tác động trực tiếp tạo nên sản phẩm:

 • Nguyên – phụ liệu phục vụ cho từng sản phẩm dự kiến được sản xuất
 • Mã nguyên/ phụ liệu
 • Đơn vị tính
 • Số lượng
 • Mẫu bao bì/ đóng gói
 • Kích cỡ
 • Đơn vị tính: Chiếc, kg..
 • Số lượng của từng loại
 • Ghi chú khác nếu có.

XEM THÊM:

Lập kế hoạch nhân sự bằng file excel – Miễn phí

Lập kế hoạch bán hàng bằng excel – free

Leave a Reply