Hướng dẫn sử dụng Quản lý định mức nguyên vật liệu B.O.M

Hướng dẫn sử dụng file Quản lý định mức nguyên vật liệu B.O.M bằng excel của WPRO.vn.

Để Quản lý hàng hoá được đúng, đủ, chính xác ta cần có danh sách hàng hóa, bảng kê nguyên vật liệu rõ ràng – Bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, việc Kiểm soát định lượng món ăn, đồ pha chế hay thành phẩm trong sản xuất cũng vậy.

Sau đây WPROVN hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý định mức nguyên vật liệu B.O.M.

PHẦN_1: THIẾT LẬP DỮ LIỆU CƠ SỞ DANH MỤC

PHẦN_2: DANH MỤC – BOM

PHẦN_3: NHẬP LIỆU – TẠO PHIẾU MUA HÀNG/ BÁN HÀNG.

PHẦN_4: XEM BÁO CÁO.

PHẦN_5: IN PHIẾU.

PHẦN_6: LẬP KẾ HOẠCH DỰ TRÙ NGUYÊN VẬT LIỆU (CỰC KỲ QUAN TRỌNG)

PHẦN_7: THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG CÀI ĐẶT CHUNG.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vấn đề nào chưa rõ cần hỗ trợ, Anh Chị ad zalo: 0869 770 968 để bên em hỗ trợ.

Leave a Reply