HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU PHẦN 1

Báo cáo quản trị giúp thể hiện tổng thể tình hình Tài chính của doanh nghiệp

bao cao quan tri wpro thu chi

Báo cáo thu chi tổng hợp giúp doanh nghiệp biết được số dư tiền, tổng thu, tổng chi…

Dashboard cho doanh nghiệp logistics giúp thể hiện số lượng đơn hàng, tình hình giao hàng

nhập kho bán hàng xuất kho bằng excel phần mềm bán hàng wpro 2.0, phần mềm kho bán hàng excel, file excel quản lý kho bán hàng
Phần mềm quản lý kho Công trình
danh muc hop dong cong trinh dau ra
5 kỹ năng cần có để Quản lý thông tin hợp đồng hiệu quả - dễ dàng.
Phần mềm quản lý kho Công trình
Lập kế hoạch dòng tiền
phần mềm quản lý dòng tiền
Mẫu bảng chi tiêu gia đình hàng tháng

TOP 4 File liên quan được tải nhiều nhất

Phần mềm quản lý bán hàng, lãi lỗ, công nợ, chi phí Wpro 2.0

- Quản lý bán hàng - Nhập hàng - Tồn kho - Công nợ - Thu chi quỹ - Doanh thu - Lợi nhuận - Báo cáo theo nhân viên - Báo cáo quản trị

Quản lý thu chi Doanh nghiệp

- Thu chi quỹ doanh nghiệp - Công nợ theo hợp đồng - Có thể theo dõi Công nợ công trình - Lập ngân sách và theo dõi thực hiện ngân sách

Chấm công tính lương

- Quản lý chấm công - Tính lương cho Doanh nghiệp - Được bàn giao full công thức để người dùng tự chỉnh sửa

Thu chi cá nhân

- Giúp quản lý thu chi cho mỗi cá nhân. Trong đó, quan trọng nhất là việc có thông tin so sánh giữa ngân sách đặt ra và thu chi thực tế