HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU PHẦN 3

File excel quản lý thu chi cá nhân, giá đình, có thể mở nhiều quỹ theo quy tắc 6 chiếc lọ…

Phần mềm quản lý thu chi doanh nghiệp. 

Giao diện mới, tab tính năng nhanh gọn ở phía trên. Đồng thời vẫn linh hoạt cho phép tùy chỉnh dòng cột, thêm sheet trắng.

Phần mềm quản lý dòng tiền ngoại tệ dành cho từ 2 loại ngoại tệ trở lên. Lưu ý: luôn chọn mặc định 1 ngoại tệ là đơn vị tiền chính

TOP 4 File liên quan được tải nhiều nhất

TOP 6 Phần mềm quản lý KHO bán hàng - DỄ DÙNG

- Quản lý bán hàng - Nhập hàng - Tồn kho - Công nợ - Thu chi quỹ - Doanh thu - Lợi nhuận - Báo cáo theo nhân viên - Báo cáo quản trị

Quản lý thu chi Doanh nghiệp

- Thu chi quỹ doanh nghiệp - Công nợ theo hợp đồng - Có thể theo dõi Công nợ công trình - Lập ngân sách và theo dõi thực hiện ngân sách

Chấm công tính lương

- Quản lý chấm công - Tính lương cho Doanh nghiệp - Được bàn giao full công thức để người dùng tự chỉnh sửa

Thu chi cá nhân

- Giúp quản lý thu chi cho mỗi cá nhân. Trong đó, quan trọng nhất là việc có thông tin so sánh giữa ngân sách đặt ra và thu chi thực tế