PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bạn có thể xem chi tiết tại mục này nhé. Đây là hình ảnh được tải trực tiếp từ Phần mềm:

TỔNG HỢP CÁC LINK TẢI – FILE CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG KHÁC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG CHÍNH XÁC, TIỆN LỢI.​

PHẦN 1. ABOUTUS – Thông tin bản quyền và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Bạn có thể xem chi tiết tại mục này nhé. Đây là hình ảnh được tải trực tiếp từ Phần mềm:

Thiết lập thông tin ngày/ tháng/ năm cho cơ sở chấm công trên phầm mềm.

Bạn cần chọn năm làm việc để thực hiện chấm công, tính lương cho nhân sự của mình.

+ Thiết lập ngày công chuẩn để tính công cho tháng. Với mỗi doanh nghiệp sẽ thực hiện các ngày khác nhau như: 22 ngày hoặc 26 ngày hoặc 30 ngày/ tháng…

+ Tích chọn các ngày làm việc trong tuần bao gồm từ thứ 2 đến chủ nhật. Nếu như công ty bạn có làm cả thứ 7 và chủ nhật, bạn tích chọn cả nhé.

+ Ngày lễ: Thiết lập các ngày nghỉ, lễ lớn,…theo quy định của công ty và nhà nước…

Tất cả dữ liệu ở mục này sẽ phụ vụ cho bảng chấm công, tính lương vì thế bạn cần khai báo chính xác.

Bảng tổng hợp chấm công công trình

Khi chấm công thông thường bằng sổ sách hoặc một thiết bị nào khác. Chúng ta cần đồng nhất kí hiệu chấm công trên bảng công. Để người phụ trách, quản lý nhân sự dễ dàng nắm bắt được thông tin chính xác.

Báo cáo sẽ tổng hợp ngày công theo từng công trình một cách tự động.

Sau đó tính toán chi tiết cho từng nhân viên, số ngày công đi làm, số ngày nghỉ.

Từ dữ liệu này bạn có thể nhanh chóng tính lương một cách chính xác.

BÁO GIÁ PHẦN MỀM NHÂN SỰ WPRO HRM

ECO

Giá gốc: 2.6 TR

VIP

Giá gốc: 3.6 TR

Lưu  ý quan trọng: Tên công ty/ cửa hàng trên phần mềm sẽ do Wpro.vn đổi 1 lần duy nhất, khách hàng không tự đổi được.