Quản lý mã dịch vụ: Phí vận chuyển, Cước, phí sửa chữa,…

Cách quản lý mã dịch vụ: Phí vận chuyển, cước, phí sửa chữa, … trên phần mềm quản lý bán hàng WPRO 2.0 như thế nào? Và tại sao lại cần quản lý mã dịch vụ.

Việc cho phép quản lý cả mã hàng hóa và dịch vụ giúp cho WPRO 2.0 trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Và hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn hoạt động kinh doanh.

Chúng ta hãy cùng xem chi tiết cách làm ở dưới đây.

1. Tại sao cần quản lý mã dịch vụ

Đối với nhiều ngành nghề, loại hình kinh doanh ngoài việc bán các hàng hóa HỮU HÌNH ta có thể bán kèm dịch vụ.

Hoặc đơn giản chỉ là phần thu hộ của khách hàng phần phí mình đã trả cho Nhà cung cấp khác.

Tiêu biểu các loại mã dịch vụ:

 • Phí vận chuyển
 • Phí sửa chữa
 • Tiền cước
 • Phí lặp đặt
 • … vân vân

Ví dụ một số ngành nghề phổ biến sẽ phát sinh MÃ DỊCH VỤ:

 • Sửa chữa xe máy
 • Kinh doanh nội thất
 • Cửa hàng nhôm kính (Phí mài cạnh/ cắt kính, đá,…)

ĐẶC TRƯNG CỦA MÃ DỊCH VỤ:

 • Có theo dõi doanh thu
 • Theo dõi công nợ
 • Thể hiện tiền phí trên phiếu bán hàng để khách hàng nắm thông tin và làm căn cứ đối chiếu
 • Không theo dõi Nhập xuất tồn kho với phí dịch vụ

 

2. Cách quản lý mã dịch vụ: Phí Sửa chữa, vận chuyển… trên WPRO 2.0

 • Khi tạo mới mã hàng/ dịch vụ

Để tạo mới mã dịch vụ bạn vào Danh mục hàng hóa.

Nhấn thêm mới hàng hóa.

Trên form thêm mới, bạn nhập thông tin như bình thường nhưng lưu ý là Chọn “Không” ở phần có quản lý tồn kho hay không?

ma phi dich vu tren wpro 20

 • Chỉnh sửa/ chuyển đổi từ mã hàng sang mã dịch vụ

Với những mã bạn đã chót thêm mà quên chưa tick “Không” ở phần có quản lý tồn kho không.

Bạn chọn dòng chứa mã đó ở trên danh mục, tìm tới cột “THEO DÕI TỒN KHO” và chọn/ nhập chữ “Không” ở cột đó cho dòng đang chọn là xong.

sua ma hang hoa thanh ma dich vu

 • Khi nhập xuất/ xem báo cáo

Khi nhập hàng/ xuất bán hàng bạn chọn mã dịch vụ như 1 mã hàng thông thường.

Báo cáo doanh thu và công nợ sẽ ghi nhận doanh thu của các mã này như một mặt hàng bình thường. Khi cần các bạn có thể copy báo cáo ra ngoài để loại các mã này (nếu muốn).

Báo cáo nhập xuất tồn kho sẽ không thể hiện các mã dịch vụ.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm gì, bạn liên hệ:

 • Email: Webkynang.vn@gmail.com
 • Hotline: 038 997 8430

Leave a Reply