Mẫu phiếu nhập kho mới nhất – Tải miễn phí

Mẫu phiếu nhập kho mới nhất, update theo mẫu tải từ Phần mềm bán hàng WPRO 2.0.

Hiểu một cách đơn giản, phiếu nhập kho là một chứng từ ghi nhận đầu vào của vật tư, hàng hóa khi về kho của Doanh nghiệp.

Trong quy trình lưu kho, phiếu nhập kho được Kế toán khởi tạo. Chuyển xuống thủ kho ghi nhận, ký và xác thực với số lượng thực tế về kho. Do đó mới phát sinh 2 cột: Số lượng theo chứng từ – Số lượng thực nhập.

phiếu nhập kho

Việc nhập liệu vào phiếu nhập kho như thế nào

Thời hiện đại hầu hết các doanh nghiệp đều dùng phần mềm: Bán hàng, ERP, Kế toán, Phần mềm trên VBA, File excel tự động… Các form này chỉ có phần mềm kế toán là có form phiếu nhập theo các thông tư kế toán.

Tuy nhiên các bạn đừng lo, phiếu nhập kho, phiếu xuất, phiếu thu chi là các chứng từ nội bộ. Bạn được phép tùy chỉnh cho từng doanh nghiệp.

Mẫu chỉ là gợi ý được bộ Tài chính ban hành. Doanh nghiệp có thể dựa vào đó dùng luôn hoặc tham khảo cải tiến phục vụ cho hoạt động chung.

CÁC MẪU FILE EXCEL QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG

Các bạn nhập theo form dữ liệu yêu cầu của phần mềm là dữ liệu sẽ được tự động chuyển sang form in mẫu phiếu:

Chi tiết cần ghi nhận như sau:

 • Đơn vị cung cấp hàng hóa
 • Ngày nhập hàng
 • Hàng/ Tài sản về tại kho nào?
 • Các thông tin về hàng hóa, tài sản nhập vào sẽ được ghi nhận chung dưới bảng kê bao gồm: Tên hàng, số lượng, đơn giá.
 • Các chỉ tiêu sẽ được cập nhật tự động như: Thành tiền, tổng cộng, thành tiền bằng chữ. Thông tin hàng hóa như đơn vị tính, quy cách, số phiếu, ngày tháng (mặc định là ngày nhập hôm nay, nếu khác ngày bạn có thể tự sửa).
 • Nếu hàng hóa đã có thông tin lưu trong danh mục thì là tự động. Nếu chưa có, bạn phải tạo dữ liệu cơ sở danh mục => Sau đó chọn lại trong phiếu.

Thông tin bổ sung thường có trên phiếu:

Tùy vào từng doanh nghiệp mà mẫu phiếu nhập kho (bằng excel) của các doanh nghiệp có thể sẽ bổ sung thêm các thông tin sau:

 • Mã số thuế doanh nghiệp của bạn
 • Nợ cũ phải trả nhà cung cấp
 • Số tiền thanh toán lần này
 • Tổng nợ phải trả
 • Các phần chữ ký của những người tham gia quá trình giao nhận
 • Trạng thái hàng hóa khi giao nhận
 • Điều khoản bảo hành

Các link bài viết/ tải file excel hay mà bạn nên biết

Link Tải DEMO MIỄN PHÍ WPRO 2.0: https://wpro.vn/

Link tải +200 mẫu file excel chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp: https://wpro.vn/all/

Báo giá: https://wpro.vn/bg-20/

Hướng dẫn sử dụng: https://wpro.vn/hd_20/

Hướng dẫn mua hàng chuyển khoản thanh toán: https://wpro.vn/ck/

 

LINK TẢI DEMO PHẦN MỀM QUẢN LÝ WPRO 2.0

 

Dưới đây là form mẫu được chụp trong phần mềm quản lý bán hàng 2.0 . Mẫu này được in trên trang A4, khổ dọc.

phiếu nhập kho

Với một mẫu đơn giản hơn nữa, khi tổ chức dữ liệu thông thường gồm:

phiếu nhập kho

This Post Has One Comment

Leave a Reply