CRM 2017

Mẫu CRM 2017 hướng tới sự đơn giản tối đa mà vẫn đáp ứng được nhu cầu quản lý thông tin Khách hàng Nếu bạn cần file Excel/ phần mềm phù hợp với nhu cầu của bên bạn hơn là bản dựng sẵn thì bạn hãy liên hệ Trường nhé. Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   CÔNG…

Read more

WPRO_CRM – Phần mềm quản lý khách hàng Excel chuyên nghiệp

Phần mềm quản lý khách hàng excel (CRM) 2019 được thiết kế bởi Wpro.vn. Hi vọng giúp bạn được nhiều trong chăm sóc quản lý danh sách khách hàng hiệu quả. Bất kỳ thời điểm kinh doanh nào thì việc quản lý dữ liệu khách hàng đều rất cần thiết. Tuy nhiên ngày nay với…

Read more