HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT FILTER TRONG BÁO CÁO - WPRO

Hướng dẫn hiện đầy đủ mặt hàng trong báo cáo nhập xuất tồn – WPRO

Hướng dẫn hiện đầy đủ mặt hàng trong báo cáo nhập xuất tồn – WPRO nhanh nhất, chính xác nhất. Tại sao xem báo cáo bán hàng, nhập xuất tồn, công nợ có rất nhiều mã hàng mà chỉ xuất hiện một mã hay một vài mã ? Để báo cáo có thể hiển thị…

Read more