Xem báo cáo chi tiết nhập kho, xuất kho theo hóa đơn phần mềm bán hàng WPRO 2.0

Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com Link Tải DEMO MIỄN PHÍ WPRO 2.0: https://wpro.vn/ Báo giá: https://wpro.vn/bg-20/ Hướng dẫn sử dụng: https://wpro.vn/hd_20/ Hướng dẫn mua hàng chuyển khoản…

Read more

Xem báo cáo chi tiết nhập kho, xuất kho phần mềm bán hàng WPRO 2.0

Xem báo cáo chi tiết nhập kho, xuất kho phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   Thông tin quan trọng==>   Link…

Read more

Hướng dẫn in phiếu thu chi trong phần mềm WPRO 2.0

Hướng dẫn in phiếu thu chi trong phần mềm WPRO 2.0 Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   Thông tin quan trọng==>   Link Tải DEMO MIỄN PHÍ…

Read more

Khai báo danh mục khác: Nhóm hàng, đơn vị tính,Tài khoản tiền, loại doanh thu/chi phí

Khai báo danh mục khác: Nhóm hàng, đơn vị tính,Tài khoản tiền, loại doanh thu/chi phí Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   Thông tin quan trọng==>  …

Read more

Hướng dẫn cách sắp xếp trong danh mục, báo cáo của WPRO 2.0

Hướng dẫn cách sắp xếp trong danh mục, báo cáo của WPRO 2.0 Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   Thông tin quan trọng==>   Link Tải DEMO…

Read more
tắt excel bằng task manager

Tắt Excel bằng Task manager – Hướng dẫn cách dùng chuột và phím để gọi task manager

Tắt Excel bằng Task manager – Hướng dẫn cách dùng chuột và phím để gọi task manager Tắt Excel bằng Task Manager, bài viết hướng dẫn chi tiết dùng phím tắt và thao tác bằng chuột. Bạn vẫn biết cách tắt excel thông thường: click biểu tượng đóng (dấu X), phím tắt ALT + F4.…

Read more

Cách chỉnh độ rộng dòng/ cột trong phần mềm WPRO 2.0

Cách chỉnh độ rộng dòng/ cột trong phần mềm WPRO 2.0 Bài viết gồm: Video + Hình ảnh + Diễn giải giới thiệu danh mục của phần mềm bán hàng WPRO 2.0 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com   Link Tải DEMO MIỄN PHÍ WPRO 2.0: https://wpro.vn/ Báo giá:…

Read more