PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG – gói ECO

6,200,000.00

Phần mềm quản lý công trình xây dựng trên excel giúp bạn quản lý được:

– Chi phí từng công trình

– Thu chi từng công trình

– Các khoản vay, lịch sử trả gốc và lãi vay

—————————–

Description

Phần mềm quản lý công trình xây dựng trên excel giúp bạn quản lý được:

– Chi phí từng công trình

– Thu chi từng công trình

– Các khoản vay, lịch sử trả gốc và lãi vay

– Theo dõi được giá trị nghiệm thu từng công trình

– Theo dõi được công nợ theo khách hàng

– Quản lý được công nợ thi công, chi phí nhân công theo từng tổ đội

TẢI DÙNG THỬ

link tai

Quản lý tổng hợp – chi tiết từng công trình

Hoạt động này bao gồm như:

  • Theo dõi giá trị thi công của từng tổ đội với 1 công trình/ nhiều công trình
  • Phần đã thanh toán
  • Phần còn phải thanh toán
  • Ngoài ra còn cả phần: giá trị nghiệm thu lũy kế, bởi nhiều khi nghiệm thu và phần thanh toán chưa chắc đã khớp nhau.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG – gói ECO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *