Sale!

File Excel quản lý kho đơn giản

800,000.00

Giúp bạn quản lý kho với yêu cầu quản trị đơn giản, số lượng mã hàng và số lượng giao dịch thấp.

Description

1/ THÔNG TIN VỀ BẢN MIỄN PHÍ

1.1. BẢN MIỄN PHÍ

Bản Miễn phí dành cho các doanh nghiệp mới bắt đầu và nhu cầu chưa cao với giới hạn như sau:

  • 100 mã hàng
  • 100 bản ghi nhập
  • 200 bản ghi xuất

1.2. BẢN TRẢ PHÍ

GÓI ECO

  • Phí trả 1 lần dùng mãi mãi sau ưu đãi: 800.000 VNĐ (Giá gốc 1.200.000đ)
  • Mặc định: 500 mã hàng
  • Mặc định: 3.500 dòng nhập, 4.900 dòng xuất cho 1 kỳ, bạn có thể tự tạo sao lưu để làm cho kỳ mới.

CÁCH MUA VÀ THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CÓ TẠI ĐÂY

GÓI VIP

  • Phí trả 1 lần dùng mãi mãi sau ưu đãi: 1.620.000 VNĐ (Giá gốc 1.800.000đ)
  • Mặc định: 1.000 mã hàng
  • Mặc định: 6.000 dòng nhập,10.000 dòng xuất cho 1 kỳ, bạn có thể tự tạo sao lưu để làm cho kỳ mới.

1.3. BẢN CAO CẤP

Trong trường hợp bạn cần 1 phần mềm có dung lượng dữ liệu lớn hơn, thông minh hơn (Lọc mã thông minh, xem báo cáo tự động từ ngày tới ngày,…)

Bạn hãy tham khảo phần mềm bán hàng, kho, công nợ WPRO 2.0

CLICK XEM VÀ TẢI WPRO 2.0

2/ LINK TẢI BẢN MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG ĐƠN GIẢN – TẢI NGAY

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “File Excel quản lý kho đơn giản”

Your email address will not be published. Required fields are marked *