WPRO 2.0 – Cài đặt phần mềm

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG WPRO 2.0 – Cài đặt phần mềm   Cài đặt sao lưu, trang in, …   WPRO 2.0 – Xem báo cáo Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,… WPRO 2.0 – Xem báo cáo Nhập hàng, trả … Continue reading WPRO 2.0 – Cài đặt phần mềm