WPRO 2.0 – Cài đặt phần mềm

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0

PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

WPRO 2.0 – Cài đặt phần mềm

 

Cài đặt sao lưu, trang in, …

 

WPRO 2.0 – Xem báo cáo

Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,…

WPRO 2.0 – Xem báo cáo

Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng

WPRO 2.0 – Xem báo cáo

Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng

WPRO 2.0 – Xem báo cáo

Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,…

WPRO 2.0 – Xem báo cáo

Báo cáo bán hàng, lãi lỗ, quản trị,…

BÀI VIẾT MỚI

 

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial