HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU PHẦN 2

Báo cáo thống kê tình hình đơn hàng. Kèm theo biểu đồ về số lượng đơn hàng: giao, hủy.

Báo cáo theo nhân viên giao hàng thể hiện trực quan hiệu suất làm việc theo thời gian

 

Báo cáo công nợ chi tiết: có thể xem được theo nhà cung cấp hoặc khách hàng.

Cho phép xem theo thời gian

Cho phép sắp xếp hoặc lọc theo tiêu chí

Phần mềm quản lý thu chi doanh nghiệp. 

Giao diện mới, tab tính năng nhanh gọn ở phía trên. Đồng thời vẫn linh hoạt cho phép tùy chỉnh dòng cột, thêm sheet trắng.

phần mềm kho bán hàng izi
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG IZI
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁN HÀNG IZI
Phần mềm quản lý thu chi bằng excel
Phần mềm quản lý thu chi bằng excel

TOP 4 File liên quan được tải nhiều nhất

TOP 6 Phần mềm quản lý bán hàng, lãi lỗ

- Quản lý bán hàng - Nhập hàng - Tồn kho - Công nợ - Thu chi quỹ - Doanh thu - Lợi nhuận - Báo cáo theo nhân viên - Báo cáo quản trị

Quản lý thu chi Doanh nghiệp

- Thu chi quỹ doanh nghiệp - Công nợ theo hợp đồng - Có thể theo dõi Công nợ công trình - Lập ngân sách và theo dõi thực hiện ngân sách

Chấm công tính lương

- Quản lý chấm công - Tính lương cho Doanh nghiệp - Được bàn giao full công thức để người dùng tự chỉnh sửa

Thu chi cá nhân

- Giúp quản lý thu chi cho mỗi cá nhân. Trong đó, quan trọng nhất là việc có thông tin so sánh giữa ngân sách đặt ra và thu chi thực tế