Qui định và hình thức thanh toán

  • August 8, 2016
  • WPRO Phần mềm

Khách hàng sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, vui lòng tiến hành thanh toán qua tài khoản ngân hàng để thanh toán phí dịch vụ.

Click link sau để xem thông tin tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán.

– Ngân hàng BIDV
– Tên TK: Công ty TNHH Webkynang Việt Nam
– STK: 2171 0000 398 430

7 replies on “Qui định và hình thức thanh toán”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial