Báo cáo sổ quỹ: Toàn công ty – không phân biệt thuộc quỹ / tài khoản ngân hàng nào.

Báo cáo sổ quỹ: Toàn công ty – không phân biệt thuộc quỹ / tài khoản ngân hàng nào.

Leave a Reply