Bảng kê bán hàng hóa – Mẫu đơn giản

Có 2 loại bảng kê bán hàng: Một là bảng kê hàng hóa kèm hóa đơn GTGT hai là bảng kê hàng hóa, thống kê hàng hóa dịch vụ xuất đi theo thời gian/ Khách hàng hoặc tiêu chí khác…

Về mẫu bảng kê hàng hóa kèm hóa đơn giá trị gia tăng: Bảng kê này phục vụ cho việc viết Hóa đơn đỏ, khi áp dụng hóa đơn đặt in, trên 10 mã thì làm bảng kê.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – ĐƠN GIẢN

Bảng kê hàng hóa dịch vụ xuất đi theo thời gian: Thường áp dụng trong các báo cáo nội bộ.

1. Mẫu kèm theo trong xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu này do người bán tự thiết kế, Có thể dựa trên form của hóa đơn giá trị gia tăng

Các chỉ tiêu gồm có:

 • Thông tin ngày xuất
 • Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ xuất cho bảng kê này: Số, ký hiệu, mẫu, ngày tháng
 • Thông tin khách hàng
 • Bảng kê mô tả hàng hóa: Tên, số lương, giá, thành tiền
 • Thông tin của đơn vị xuất hóa đơn
 • Khu vực chữ ký đầy đủ của người bán, thủ trưởng đơn vị

 

Bảng kê bán hàng

 

Một số lưu ý khi làm bảng kê cho hóa đơn Giá trị gia tăng:

 • Phải có thông tin hóa đơn đi kèm
 • Bảng kê lưu giữ cùng hóa đơn, là một bộ giấy tờ pháp lý đầy đủ
 • Chỉ có hóa đơn giấy mới dùng đến bảng kê này. Hiện nay hóa đơn tự in và điện tử không áp dụng dùng bảng kê này nữa.
 • Đóng dấu giáp lai giữa các trang trong bảng kê
 • Có dấu đơn vị tại vị trí người

Link tải mẫu bảng kê bán hàng kèm theo hóa đơn GTGT:         CLICK TẢI

2. Mẫu bảng kê bán hàng hóa dịch vụ

 • Mẫu theo thời gian: Đây là mẫu được nhiều đơn vị áp dụng: Bởi nhanh nhìn rõ, soát xét theo ngày tháng và chứng từ rất dễ
 • Mẫu thường được dùng trong nội bộ.
 • Một phần khác thường được dùng để so sánh và đối chiếu công nợ với khách hàng

Một số chỉ tiêu cần có có bảng kê

 • Ngày tháng
 • Số hóa đơn/ phiếu/ chứng từ
 • Tên hàng
 • Đơn vị tính
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Thành tiền
 • VAT/Chiết khấu nếu có
 • Thành tiền sau cùng
 • Thông tin Khách hàng (Nếu đối chiếu công nợ thì không cần trường thông tin này)

Một số lưu ý:

 • Bảng kê nội bộ nên thêm bớt chỉ tiêu tùy theo mục đích sử dụng
 • Các phần mềm bán hàng hiện tại đều có bảng kê này. Các bạn có thể xuất form trực tiếp từ phần mềm đang sử dụng.
 • Bảng kê này mang tính liệt kê giao dịch. Không có tác dụng tổng hợp báo cáo

Các phần mềm nào của WPRO.VN đang có mẫu bảng kê bán hàng này:

3. Một số mẫu bảng kê bán hàng khác

Đang cập nhật

3.1. Mẫu bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng trong kê khai thuế đầu ra

3.2. Bảng kê bán hàng trên các hóa đơn bán lẻ

3.3. Bảng kê hàng hóa dịch vụ theo khách hàng

3.4. Mẫu bảng kê theo nhóm hàng/ chiết khấu/ nhóm VAT

Theo dõi kênh tin tức cập nhật đến từ Trường SME để có nhiều thông tin hơn các bạn nhé

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – ĐƠN GIẢN

Leave a Reply