Xem báo cáo Phần mềm quản lý định mức nguyên vật liệu BOM

  • September 12, 2022
  • Nga Nga

XEM BÁO CÁO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU BOM

XEM CÁC BÁO CÁO.

+ Một số báo cáo có thể xem trực tiếp được.

+ Một số báo cáo khác, cần chọn Thời gian khoảng từ ngày… tới ngày è Click xem để cập nhật thông tin mới nhất.

P3.1. Bảng kê xuất nguyên vật liệu

 

P3.2. Báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu.

Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo: từ ngày… tới ngày è Click xem

P3.3. Bảng kê bán hàng thành phẩm

 

P3.4. Báo cáo bán hàng.

Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo: từ ngày… tới ngày è Click xem

P3.5. Báo cáo công nợ nhà cung cấp.

Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo: từ ngày… tới ngày ==> Click xem

Để in báo cáo: Chọn vùng dữ liệu, sau đó set vùng cần in, dùng phím tắt CTR + P (như excel thường dùng).

Gợi ý hướng dẫn theo mẫu sau:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial