Hướng dẫn cài đặt WPRO 2.0 trên máy mới nếu sử dụng điện toán đám mây

  • November 3, 2021
  • Nga Nga
WPRO hướng dẫn cài đặt PHẦN MỀM trên máy 2, máy mới sau khi đã có tài khoản dropbox dùng chung nhé.

Đối với máy thứ 2 khi sử dùng tài khoản dropbox có chứa phần mềm thì lưu ý như sau:

1. Bắt buộc phải reset ngôn ngữ máy, số thập phân, ngày giờ theo chuẩn quốc tế: https://wpro.vn/reset/

2. Cài dropbox: wpro.vn/dropbox/ – (ở đây hướng dẫn khá chi tiết theo bản mới luôn)

3. Chuyển dropbox (tải ở máy mới mặc định là ổ C) – mình chuyển về ổ E, như đã làm ở máy đầu (để đồng nhất 2 máy)

Sau đó sử dụng ạ – Kiểm tra xem, máy ở công ty nhập đã ok.

Ví dụ: máy chính nhập phiếu BH00010 … thì tắt đi, về nhà mở máy còn lại lên cũng thấy đến phiếu BH00010 là ok nhé ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial