Lỗi không in phiếu trên phần mềm kho bán hàng IZI, BanhangExcel

Khi bạn mới dùng có thể bạn gặp Lỗi không in phiếu trên phần mềm kho bán hàng IZI, BanhangExcel. Sau đây WPRO xin hướng dẫn cách xử lý lỗi này.

1. Không nhập số phiếu

 

Cách khắc phục:

Nhập đầy đủ số phiếu cho tất cả các mặt hàng của các phiếu đã nhập trên phần mềm

 

2. Chỉ nhập số phiếu cho mặt hàng đầu tiên của 1 phiếu

 

Cách khắc phục:

Nhập đầy đủ số phiếu cho tất cả các mặt hàng của các phiếu đã nhập trên phần mềm

 

3. Chưa nhập số phiếu cần xem ở form in phiếu

 

 

 

Leave a Reply