MẪU LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP BẰNG EXCEL

Tải miễn phí mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp bằng excel. File excel mẫu có sẵn công thức và định dạng để bạn có thể sử dụng/ tự điều chỉnh theo yêu cầu (link ở cuối bài viết)

Nếu bạn cần file Excel phù hợp với nhu cầu của bên bạn thì hãy liên hệ Trường nhé.

Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com

Trong trường hợp bạn muốn 1 Công cụ Chuyên nghiệp giúp bạn Lập kế hoạch cho nhiều tháng trong tương lai. Đồng thời ghi nhận số thực tế đã chi để làm căn cứ đánh giá. Hay muốn phần mềm cảnh báo sự THIẾU HỤT tiền Tự động từ đó có kế hoạch huy động thêm vốn, thu hồi công nợ… thì hãy click tải ngay file bằng cách click vào nút tải màu xanh dưới đây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

GIỚI THIỆU CHUNG MẪU FILE LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN EXCEL

Như hình trên bạn sẽ thấy mẫu lập kế hoạch dòng tiền bằng excel gồm có 3 phần chính:

– Dòng Thu

– Dòng chi

– Và các chỉ tiêu quan trọng

Các bạn lưu ý:

Đối với số dư tiền đầu kỳ – tháng đầu tiên bạn phải nhập tay. Trong file mẫu có ghi chú rõ ô bạn cần nhập giá trị tồn tiền đầu kỳ.

Các công thức được cài sẵn trong mẫu sẽ tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan.

Nhiệm vụ của bạn chỉ là nhập các con số ước tính đối với từng chỉ tiêu là được.

[ QUAN TRỌNG ]

Mục đích của file mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp là giúp bạn lên kế hoạch thu chi tiền trong 12 tháng.

Từ đó bạn xác định được tháng nào thừa tiền, tháng nào thiếu và nguyên nhân do đâu.

Dựa trên kết quả đó, bạn sẽ chủ động trong việc điều chỉnh các nguồn thu, chi sao cho luôn đủ tiền hoạt động kinh doanh.

Cụ thể các chiến lược giúp tăng thu, giảm chi bạn có thể email cho bên WPRO để được hỗ trợ tốt hơn.

TIÊU ĐỀ VÀ SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ

– Số dư tiền đầu kỳ Tháng 01

Bạn cần cập nhật tay (nhập trực tiếp) số tiền vào ô Tiền đầu kỳ của tháng 01.

Lưu ý: Số tiền là Triệu VNĐ

– Số dư tiền đầu kỳ các tháng tiếp theo

Số liệu sẽ tự động tính toán dựa trên số dư tiền cuối kỳ liên kề trước đó.

Bạn không cần phải tính toán gì ở các tháng còn lại.

– Đổi năm

Bạn sửa năm cho từng tiêu đề tháng bằng cách kích đúp chuột rồi sửa lại. Hoặc

Dùng tổ hợp phím Ctrl + H sẽ thay thế được hàng loạt.

Rất nhanh và chính xác.

DÒNG THU – FILE EXCEL LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN

Sau khi bạn xác định được số tiền đầu kỳ mỗi tháng. Bạn cần dự báo được số tiền thu được của từng tháng.

Trong file excel mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp do Webkynang làm thì chỉ có 4 chỉ tiêu liên quan tới dòng thu:

– Doanh thu bán hàng thu tiền luôn

– Thu hồi công nợ

– Tiền lãi

– Khác

Trên thực tế, bạn có thể có chia khoản mục thu “KHÁC” thành nhiều khoản mục thu chi tiết hơn, tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Ví dụ:

– Thu từ thanh lý tài sản

– Hoạt động tài chính

– …

Mẫu lập kế hoạch dòng tiền bằng excel của WPRO sẽ tự động tính toán 2 chỉ tiêu tổng hợp:

– Tổng dòng thu

– Tổng tiền hiện có = Số dư tiền đầu kỳ + Tổng dòng thu

DÒNG CHI – FILE EXCEL LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN

Tương tự như dòng thu, đối với dòng chi các bạn cần:

– Xác định thật chi tiết các loại dòng chi tiền của doanh nghiệp và bổ sung vào cho đủ

– Dự báo cáo số tiền cần chi cho từng loại dòng chi và nhập vào tháng tương ứng.

Số tiền tổng dòng chi sẽ tự động được tính toán.

Đối với Tồn quỹ, bạn cần nắm rõ công thức sau:

Tồn quỹ = Tổng tiền hiện có – Tổng dòng chi

Tồn quỹ của kỳ N chính là số dư tiền đầu kỳ của kỳ N + 1

BẢNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

Đối với người làm phân tích dòng tiền doanh nghiệp thì ngoài việc xác định các dòng thu, dòng chi bạn cần:

– Xác định được một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác sẽ ảnh hưởng tới dòng thu, chi

– Dự báo cáo được số tiền cho các chỉ tiêu đó.

Lấy ví dụ:

– Doanh số bán hàng từng tháng là bao nhiêu. Dựa trên lịch sử bán hàng, thu tiền và chính sách cho nợ bạn sẽ đánh giá được số tiền bạn dự kiến thu có hợp lý hay không.

– Tương tự như vậy, bạn sẽ xác định được chỉ tiêu vòng quay nợ có hợp lý và phù hợp với số liệu quá khứ đã có hay không.

Các con số tài chính nếu chỉ nhìn độc lập sẽ ít khi biết nói.

Nhưng khi bạn biết nhìn một cách tổng thể và có mối liên kết bạn sẽ thấy rằng chúng nói lên nhiều điều.

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

Wpro 2.0 là phần mềm bán hàng, quản trị được yêu thích.

Click xem

Wpro IZI là phần mềm bán hàng excel phổ biến nhất.

Link tải Demo

BÁO GIÁ

ECO

850 KVND

VIP

1.5 TRIỆU

FREE

0 Đ

Leave a Reply