Lỗi Path/File access error .tmp – cách xử lý

  • February 9, 2022
  • Nga Nga

Lỗi Path/File access error .tmp – cách xử lý

Cách 1: Kiểm tra tên folder, file xem có dấu không => Nếu có thì đổi lại tên viết không dấu và dùng tiếp

Cách 2: Một dạng lỗi file tạm thời khi lưu. Bạn nên update window, hoặc office. (nếu cách 1 không được)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial