Tắt RealTime Protection trên Windows Security/ Windows Defender

 

Khi mở phần mềm WPRO – Không may nếu bạn nhận được thông báo viruts của máy Bạn sẽ làm gì? Vội xóa ngay file đi ư? Đừng lo, Sau đây sẽ là câu trả lời VIRUTS hay không phải viruts nhé.

Tùy từng máy tính khác nhau sẽ có tính năng cảnh báo này – Do thiết lập của máy tính đang dùng office, windows khác nhau sẽ có tính năng chặn icon.  File nào đó có icon ghi file ra ổ C (Desktop) mà nó không đọc được code gì thì nó sẽ cảnh báo xóa – mặc định là virut nên sẽ xóa. Cách tắt xem chi tiết video hướng dẫn trên.

+ Windows Security: Virus & threat protection ==> Virus & threat protection Settings ==> Chuyển chế độ On sang Off.

Tương tự Windows Defender – Xem hướng dẫn chi tiết tại video trên.

 

Leave a Reply