Sử dụng Phần mềm quản lý dòng tiền doanh nghiệp như thế nào

Sử dụng Phần mềm quản lý dòng tiền doanh nghiệp như thế nào: Đi tới: wpro.vn/product/021/

Phần mềm được cập nhật và update tính năng  mới liên tục. Nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất, mới nhất tới người dùng.

Giới thiệu cách sử dụng phần mềm quản lý dòng tiền doanh nghiệp

Để bắt đầu sử dụng, bạn cần xem qua các phần tính năng bên trên của Tab Chức Năng.

  •  Trang chủ: Khai báo thông tin doanh nghiệp
  • Danh mục: Khai báo thông tin khoản thu, thông tin khoản chi
  • Phát sinh: Ghi nhận thông tin phát sinh thực tế
  • Tổng hợp: Dữ liệu được tính toán, tập hợp thành các đầu mục thông tin chính. Phân loại theo chiều ngang
  • Báo cáo: Thể hiện phần tổng hợp dữ liệu theo biểu đồ, để nhìn nhanh và đánh giá xu hướng. Cho phép ghi nhận thêm các lời nhận xét hoặc bình luận để in ra và nộp báo cáo bạn nhé

Một số hình ảnh về giao diện của phần mềm quản lý dòng tiền doanh nghiệp

phần mềm quản lý dòng tiền

Tab Chức năng. Click vào tên chức năng để di chuyển tới nơi bạn cần.

phần mềm quản lý dòng tiền

Khu vực danh mục: Là nơi xây dựng cơ sở nguồn, các thông tin có trong báo cáo sẽ được ghi nhận tại đây. Để đồng nhất thông tin, xuyên suốt trong phần mềm.

Tại PHÁT SINH: ghi nhận dữ liệu phát sinh thực tế liên quan đến thu vào chi ra của dòng tiền. Trong đó, người dùng tự cập nhật các thông tin sau:

  • Ngày tháng
  • Diễn giải
  • Số tiền
  • Khoản thu/ Khoản chi: Sẽ chọn trong list có sẵn, đã khai báo tại doanh mục

Chọn list: Tại cuối mỗi ô sẽ có ô vuông, click vào ô vuông và chọn dữ liệu cần lấy

phần mềm quản lý dòng tiền

phần mềm quản lý dòng tiền

phần mềm quản lý dòng tiền

 

 

Lưu ý:

– Bản free hiện tại chưa có Dòng tiền kế hoạch.
– Dữ liệu thu chi tiền các bạn nhập tại phát sinh. Khi nào cần xem báo cáo thì click “UPDATE THỰC TẾ”
– Phần “Các chỉ tiêu quan trọng”, các bạn tự nhập để tham chiếu và đánh giá thêm.

– Các bạn hãy thường xuyên truy cập các Website thuộc Webkynang Việt Nam để có được bản mới nhất.

Gồm:
– Erps.vn
– Webkynang.vn
– Banhangexcel.com

 

Leave a Reply