Tạo kỳ mới trên các phần mềm kho, bán hàng WPRO.

Thao tác Tạo kỳ mới trên phần mềm kho, bán hàng WPRO, người dùng tự làm được, không cần tới sự trợ giúp của WPRO.VN

Đó cũng chính là lý do Bản quyền mua 1 lần và dùng mãi mãi.

Phần 1: Khi hết dung lượng nhập/xuất/thu chi của gói đăng ký đã mua cần xử lý – chuyển dữ liệu/ tạo kỳ mới nhập liệu tiếp như nào ?

1. Tắt phần mềm đang dùng & nhân bản (copy) 1 bản copy khác.

2. Mở bản copy ==> CAI DAT CHUNG ==> ấn nút tạo kỳ mới ==> Phần mềm báo hoàn tất.

3. Mở phần mềm cũ (Xem báo cáo tới ngày cuối cùng dùng) + phần mềm mới (Danh mục tồn đầu kỳ tự động vừa chuyển)

Kiểm tra dữ liệu ok là được ạ.

 

Phần 2: Sau khi tạo kỳ mới xong – Muốn sửa/ thay đổi lại dữ liệu đầu kỳ mới có được không ?

 

Muốn sửa/ xóa gì tồn đầu kỳ như số tiền, mã hàng, mã khách hàng….trên bản mới – Ta chỉ việc điều chỉnh ở các danh mục (Hàng hóa, khách hàng, nhà cc…  ==> Nếu đã thay đổi, thì Danh mục: Tồn đầu kỳ cũng phải thay đổi – Trùng khớp mã với các danh mục cơ sở)

Trường hợp _1: Vì bản mới này chưa phát sinh, nên thay đổi dữ liệu được.

Trường hợp _2: Nếu đã nhập phát sinh mua bán hàng ==> Ta phải vào từng danh mục tương ứng, chọn ĐỔI MÃ (nếu như muốn đổi mã mới) 

Trường hợp_ 3: Đã phát sinh, Còn muốn chỉnh số dư đầu kỳ (của kỳ cũ đã chuyển sang) –> Ta vào Danh mục tồn đầu kỳ, nhập lại số lượng tồn, đơn giá…

NOTE:

Việc điều chỉnh theo trường hợp _3: sẽ dẫn tới giá vốn hàng bán thay đổi ==> Vào “CAI DAT CHUNG” ==> Chạy lại giá vốn, Phần mềm sẽ tính toán lại giá vốn theo phương pháp bình quân.

Lưu ý khi tạo kỳ mới:

1. Tắt toàn bộ phần mềm
2. Copy file phần mềm sang 1 folder mới và đổi tên để lưu dữ liệu kỳ cũ 1 cách chủ động (Lưu ý: Không copy icon trên desktop bạn nhé, mà phải vào folder gốc của file để copy)

thao tac tao ky moi de dang - tao file sao luu
3. Mở lại phần mềm
4. Vào cài đặt chung nhấn Chạy lại giá vốn sau đó nhấn Tạo kỳ mới
5. Sử dụng bình thường.

Tôi muốn xem lại dữ liệu kỳ cũ thì làm thế nào?

Dữ liệu kỳ cũ lúc nào muốn xem thì mở file COPY ở bước 2 lên để xem.

Số dữ kỳ cũ có tự động chuyển không?

Khi bạn Tạo kỳ mới, Phần mềm sẽ làm 3 việc sau:

  • Sao lưu tự động dữ liệu hiện tại của bạn sang file 1 backup
  • Tự động chuyển số dư của kỳ hiện tại sang Danh mục tồn đầu kỳ của Kỳ mới
  • Xóa dữ liệu kỳ hiện tại trên file phần mềm hiện hành để bạn nhập tiếp

Khi nào cần tạo kỳ mới?

Có 2 trường hợp phổ biến bạn cần tạo kỳ mới trên phần mềm kho, bán hàng WPRO:

  • Khi hết số dòng nhập/ xuất/ thu chi
  • Khi hết kỳ kế toán và bạn muốn tạo kỳ mới để quản lý

 

Leave a Reply