Lưu ý quan trọng khi sử dụng Bảng thu chi WPRO

Dưới đây là những Lưu ý quan trọng khi sử dụng Bảng thu chi WPRO. Các bạn cần phải nắm rõ để không mất thời gian trong quá trình chỉnh sửa.

1. Dữ liệu cũ muốn copy vào Bảng THU CHI WPRO

Người dùng phải kiểm tra kỹ ngày tháng và số tiền cũng như các thông tin khác trước khi copy vào phần mềm.

Nếu dữ liệu ngày tháng gốc là Text thay vì Ngày tháng theo đúng định dạng chuẩn của Excel/ máy tính thì các bạn có thể dùng Mẫu chuyển đổi ngày tháng từ Text sang Ngày tháng sau.

Click tải.

Form chuyển đổi ngày tháng không đúng 100%, thường là do dữ liệu ngày tháng gốc không theo chuẩn.

Nên cần phải rà soát từng nghiệp vụ.

SO-CHI-TIET-THU-CHI-TIEN Lưu ý quan trọng khi sử dụng Bảng thu chi WPRO

2. Số chứng từ thu tiền và chi tiền theo logic riêng

Số chứng từ không theo logic của phần mềm thì sẽ xung đột với form thu chi tiền. Do vậy khi bạn mở form thu tiên hoặc chi tiền ở Bảng thu chi WPRO có thể gặp lỗi.

Logic mặc định của số chứng từ trên WPRO THU CHI:

Logic của số chứng từ là: PT hoặc PC + 6 chữ số.
Ví dụ:
PT000001
PC000001

PT000002
PC000002

PT000003
PC000003

Có 3 giải pháp:

– PA1: Sửa lại từng số chứng từ của dữ liệu cũ theo logic của phần mềm.

– PA2: Tắt tính năng tự động tạo số chứng từ (Chỉ có ở gói VIP). Tuy nhiên bạn vẫn cần đảm bảo nghiệp vụ thu tiền phải có số chứng từ bắt đầu bằng PT với phiếu thu và PC với phiếu chi

Nếu chọn cách này, phần mềm có thể hoạt động không chính xác khi hiển thị phiếu, do người dùng đặt sai logic.

Và tính năng lưu cập nhật trên form thu, chi có thể lưu nhầm, do người dùng đặt trùng số chứng từ.

Ngoài ra, cần chờ 1 – 2 ngày để WPRO kích hoạt code cho phép tắt tính năng này.

-PA3: Không đưa dữ liệu cũ vào phần mềm mà chỉ đưa số dư. Nhập dữ liệu hoàn toàn từ form thu chi tiền của phần mềm ngay từ đầu.

3. Khi cần thêm nghiệp vụ

Thêm dòng ở trước nghiệp vụ đã có

Ta thêm ở cuối sau đó sắp xếp lại theo ngày tháng bằng cách nhấn nút sắp xếp.

Số chứng từ của phiếu được chèn này nên thêm hậu tố phía sau để tránh bị trùng với số chứng từ đã có

Ví dụ: PT000233-001

Khi cần xóa

Bôi đen từ số chứng từ tới ghi chú/ cột tự định nghĩa của phiếu cần xóa.

Chuột phải nhấn Clear contents sau đó sắp xếp lại là được

Nếu có thắc mắc nào, bạn đừng ngại email tới webkynang.vn@gmail.com để được hỗ trợ.

Cảm ơn bạn,

Leave a Reply