Xác nhận: Đăng ký Nhận Email từ Wpro.vn

Bước 1 đã hoàn tất bạn hãy thực hiện

Bước 2

Để hoàn tất việc gửi bản Dùng thử/ File miễn phí tới bạn. Trường cần sự ĐỒNG Ý của bạn thì Email gửi Link bản Dùng thử/ File miễn phí mới tới được Email của bạn.

 

Hướng dẫn mua : https://wpro.vn/ck

 

Hãy giúp Trường thực hiện bước “XÁC NHẬN” sau nhé.

Cách xác nhận:

Rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập hòm mail bạn vừa đăng ký ở form đăng ký.

Mở Email mới được gửi từ Wpro.vn và nhấn nút “Confirm my subscription

Hình ảnh minh họa:

 

 

 

Hướng dẫn mua : https://wpro.vn/ck

 

 

Leave a Reply