Hướng dẫn bật chức năng Auto Calculation trong excel

Cách bật chức năng Auto Calulation trong excel. Nhiều người nhầm tưởng excel luôn có chế độ auto calculation (tính toán tự động) khi chúng ta thực hiện một hành động nào đó. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không muốn tính toán ngay. Như chứa nhiều công thức phức tạp, việc tính toán tự động có thể dẫn đến file bị ĐƠ/ Tắt file Excel do excel phải tính toán quá nhiều. Trong trường hợp như vậy bạn phải thiết lập chế độ tính toán thủ công trên excel.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bật/ tắt chức năng tính toán tự động trong excel khi cần thiết.

Có 3 cách bật chức năng auto calculation trong excel:

Cách 1: Chế độ tính toán của Excel được thiết lập trong thẻ Formulas

Bước 1: Mở thẻ Formulas

bật chức năng Auto Calulation

Bước 2: Chọn Calculation Options

bật chức năng Auto Calulation

Trong thẻ Calculation Options được thiết lập các chế độ tính toán sau:

  • Automatic: tính toán tự động. Đây là chế độ mặc định ban đầu trong Excel
  • Manual: tính toán thủ công. Excel chỉ thực hiện tính toán khi bấm phím F9
  • Automatic Except for Data Tables: Tự động tính toán ngoại trừ Data Table, là những dữ liệu trong dạng Table

Cách 2: Sử dụng phím tắt

  • Shift + F9: Tức là chỉ thực hiện tính toán trên 1 Sheet nhất định, không phải toàn bộ workbook.
  • F9: Tính toán cho cả Wookbook

+ 100 Mẫu File Excel, Phần mềm Excel quản lý doanh nghiệp: Click xem

Cách 3: Chế độ tính toán được thiết lập trong nút lệnh Office Excel options.

+ Mở nút lệnh Office, chọn Excel options ở dưới cùng, cạnh Exit excel.

bật chức năng Auto Calculation

+ Hộp thoại xuất hiện chọn Formulas -> Calculation options -> Automatic -> OK.

bật chức năng Auto Calculation

Như vậy bạn đã có 3 cách bật chức năng Auto Calculation trong excel bỏ túi rồi

Để tắt chế độ tính toán thủ công, bạn muốn chuyển sang chế độ tính toán tự động thì bật chức năng tính toán Auto Calulation.

This Post Has One Comment

  1. Tran Thi Huyen

    Cám ơn

Leave a Reply