Hướng dẫn cách cố định tiêu đề

  • February 21, 2022
  • Nga Nga
Hướng dẫn cách cố định tiêu đề WPRO 1.2, 1.3, 1.4…
Để cố định dòng tiêu đề ==>vào WPRO VN – TUY CHINH
Chọn cả dòng thuộc dòng ngay dưới dòng tiêu đề của phần muốn cố định rồi nhấn freezepane là xong.
Để chọn cả dòng thì chọn ô bất kỳ của dòng đó rồi nhấn phím shift + space/ dấu cách

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial