Sử dụng phần mềm gặp Lỗi DIV/0 là lỗi chia cho 0

Sử dụng phần mềm gặp Lỗi DIV/0 là lỗi chia cho 0 – Nguyên nhân và cách khắc phục.
Nguyên nhân: Lỗi DIV/0 là lỗi chia cho 0.
Trong báo cáo nhập xuất tồn hoặc báo cáo bán hàng mà hiện lỗi này thì Thường liên quan tới việc Không có tồn kho mà vẫn có xuất kho.
Ta lọc tại cột có tổng là DIV, điều kiện lọc chính là DIV luôn, kéo trong danh sách lọc sẽ thấy.
Khi đó Ta sẽ biết mã nào có vấn đề. Wpro hướng dẫn cách làm: 
Giải pháp:
Bổ sung nhập kho hoặc tồn đầu kỳ ở danh mục cho mã này là xong.

Leave a Reply