Chuyển đổi Vba chữ trung quốc

  • January 19, 2022
  • Nga Nga

Chuyển đổi Vba chữ trung quốc

– B1: Mở file excel trắng bất kỳ
– B2: Nhấn Alt + F11
– B3: Nhấn chọn menu: Tools => Options (như hình minh họa)

Vba - chu -trung -quoc
– B4: Chọn lại Font và nhấn OK là xong
– B5: Mở lại Phần mềm WPRO lên kiểm tra/ sử dụng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial