Hướng dẫn in phiếu – in báo cáo trên phần mềm BOM

  • September 12, 2022
  • Nga Nga

HƯỚNG DẪN IN PHIẾU/ IN BÁO CÁO TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC BOM

Tương tự như trong excel, Ta muốn in thì ấn lệnh: CTRL + P, chọn vùng in, dữ liệu cần in.

Xem thêm:  Hướng dẫn thiết lập trang in

P4.1. In phiếu nhập nvl:

Nhập số phiếu cần in vào mục ô phiếu. Sau đó ấn phím tắt ở bàn phím máy tính: CTRL + P để điều chỉnh form in (nếu cần), sau đó chọn máy in, nhập số bản cần copy in, và in.

P4.2. In phiếu xuất kho nguyên vật liệu.

Nhập số phiếu cần in ở ô số phiếu: …

Phần mềm sẽ tự động gọi lại số phiếu đã được tạo trước đó và lưu.

ấn phím tắt ở bàn phím máy tính: CTRL + P

P4.3. Phiếu bán hàng – Thành phẩm.

Tương tự như cách in của 2 loại phiếu trên, Phiếu bán hàng còn có sự khách biệt như sau:

Khi bán hàng thường sẽ có in A4, A5 – Thêm in bill, nếu ta muốn in bill khổ 80, ta chọn vào nút tính năng màu vàng,

Phần mềm sẽ xuất hiện form in è Nhập lệnh CTRL + P để in.

 

P4.4. In các Báo Cáo, Danh mục.

Ngoài in các phiếu, Ta có thể in các báo cáo, Danh mục như sau.

Video gợi ý: https://wpro.vn/thiet-lap-trang-in-wpro-tc/

+ Chọn vùng dữ liệu cần in.

+ TUY CHINH (ngay thanh menu).

+ Set Print Area (cài đặt vùng trang in)

+ Nhập lệnh CTRL + P để in.

+ Sắp xếp dữ liệu cần hiển thị khi in.

+ Chọn khô in ngang/ in dọc tùy chỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial