Reset right menu – phím tắt Ctrl A, Ctrl V, Ctrl X

Nếu sau khi tắt toàn bộ excel (gồm cả WPRO), mở lại excel vẫn không dùng được 1 số phím tắt. Bạn hãy tải file sau về và nhấn nút Reset. Lưu ý bạn cần enable macro để có thể sử dụng các nút bấm. (Link: wpro.vn/macro)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial