CHỈNH ĐỘ RỘNG DÒNG/CỘT TRÊN TRANG IN PHIẾU NHẬP/XUẤT WPRO 2.0

  • March 12, 2022
  • Nga Nga

CHỈNH ĐỘ RỘNG DÒNG/CỘT TRÊN TRANG IN PHIẾU NHẬP/XUẤT

Để có thể điều chỉnh lại độ rộng dòng/cột trên mục IN PHIẾU (nhập hàng/ xuất kho) ta làm như sau:

Bước_1: Mở Phần mềm WPRO 2.0 

Vào mục CÀI ĐẶT CHUNG è Cài đặt khác (ở vị trí cuối cùng)

thiet lap trang in phieu

 

Bước_2: Chọn mục: “Chỉnh độ rộng cột/ ẩn cột, căn lề nội dung hàng hóa tại PHIẾU NHẬP/XUẤT”

thiet lap trang in

Bước_3: Chọn loại phiếu cần điều chỉnh.

+ PN: Phiếu nhập

+ PX-A4: Phiếu xuất khổi giấy A4.

+ PX-A5: Phiếu xuất khổ giấy A5

+ PX – AN MA HANG: Phiếu xuất ẩn mã hàng

thiet lap trang in

Bước_4: Lựa chọn các cột còn lại sau.

 Tên cột cần điều chỉnh, căn lề trái left/ phải Right/giữa center, nhập Độ rộng mong muốn => LƯU.

Trường hợp Cùng 1 loại phiếu đó- Ta muốn chỉnh nhiều cột, vị trí khác nhau:

Ta hãy làm lần lượt các loại cột tương ứng và ấn LƯU sau mỗi lần cập nhật.

 

Bước_5: Kiểm tra lại Phiếu in

Để kiểm tra lại các thao tác chỉnh sửa/ thay đổi vừa thực hiện.

Ta mở CÀI ĐẶT CHUNG è Chọn “Khổ giấy in (Xuất kho) tương ứng è A4, A4 ẨN MÃ, A5…

thiet lap trang in phieu

Bước_6: Chọn mục IN PHIẾU NHẬP/ IN PHIẾU XUẤT.

+ Nhập số phiếu cần in và kiểm tra độ rộng,

+ Khi xem, nếu cột nào #### è Thông báo này cho biết độ rộng quá bé, không thể hiện hết nội dung. Bạn đừng lo lắng, hãy căn chỉnh lại độ rộng như hướng dẫn ở trên nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial