Thiết lập danh mục quản lý trong Phần mềm B.O.M

  • September 12, 2022
  • Nga Nga

Thiết lập danh mục quản lý – B.O.M

Tiến hành nhập đủ 4 danh mục sơ sở (đây là tiền đề tạo nên dữ liệu khi tạo lập báo cáo)

P_1.1: DANH MỤC THÀNH PHẨM

P1_1.2: DANH MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU

+ Tạo mã nguyên vật liệu.

+ Tên NVL

+ ĐVT

+ Nhập số lượng bắt đầu tồn kho (nếu có)

+ Đơn giá mua

 

P_1.3:  DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP, CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

+ Mã nhà cc

+ Tên nhà cc

+ Thông tin liên hệ

+ Số dư đầu kỳ (nợ phải trả/ dư thừa tạm ứng điền dấu – đằng trước số tiền) 

Ví dụ: Nếu mình mua hàng nợ nhà cc 3 triệu Ta sẽ điền: 3000000

Còn nếu như mình ứng trước

 

 

P_1.4: DANH MỤC ĐỊNH MỨC – để từ nguyên vật liệu có thể tạo ra thành phẩm.

P1.4.1. CÁCH_1: Tạo qua form (1 thành phẩm/ 1 lượt tạo)

+ Chọn làm mới

+ Nhập mã TP è Tên tp, đơn vị tính tự động xuất hiện.

+ Chọn mã NVL è Tên nvl, đơn vị tính tự xuất hiện.

+ Nhập số lượng định mức.

Danh mục định mức==> Tạo mới định mức ==> ấn LƯU (Để Phần mềm tự động tính toán giá cost)

Để sửa xóa định mức đã tạo trước đó => Tạo mới định mức ==> Nhập tên thành phẩm ==> Gọi

==> Phần mềm sẽ gọi mã thành phẩm đó ==>Ta tiến hành chỉnh sửa ==>  ấn LƯU

(Việc thực hiện này: Để lưu thay đổi nếu có và giá cost sẽ được cập nhật mới)

P1.4.2. CÁCH _2: Tạo trực tiếp ở bảng kê, cập nhật hàng loạt.

+ Chọn mã thành phẩm => Tên tp, đơn vị tính tự động xuất hiện.

+ Chọn mã NLV => Tên nvl, đơn vị tính tự động xuất hiện.

+ Nhập số lượng định mức.

+ Cập nhật đơn giá vốn hàng loạt, nếu như thêm mới, có sự thay đổi mới

Dữ liệu sau khi lưu sẽ được lưu tại bảng kê định mức – Nếu nhập trực tiếp tại bảng kê này,

thì giá cost sẽ được tính toán lại bằng cách chọn nút: CẬP NHẬT GIÁ VỐN HÀNG LOẠT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial