Phần mềm quản lý & phân tích chi phí doanh nghiệp bằng Excel

Phần mềm quản lý & phân tích chi phí bằng Excel theo dõi chi phí theo bộ phận và loại chi phí. Tổng dữ liệu lên báo cáo tổng hợp 12 tháng và Dashboard có biểu đồ.

Nếu bạn cần file Excel phù hợp với nhu cầu của bên bạn thì hãy liên hệ Trường nhé.

Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn@gmail.com

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

 

Wpro 2.0 là phần mềm bán hàng, quản trị được yêu thích.

Click xem

 

BÁO GIÁ BẢN FULL

  • Phí bản quyền sử dụng vĩnh viễn: 900.000 VNĐ
  • Số dòng data: 5.000 dòng (Hết kỳ thì tạo bản copy để quản lý cho kỳ mới)
  • Danh mục: 20 mã
  • Có 3 cột trống để người dùng tự định nghĩa tại bảng Data
  • Bảo hành lỗi trên bản gốc trong vòng 1 tháng qua email

Leave a Reply