Hướng dẫn quản lý công nợ, chi phí, lãi lỗ hợp đồng/công trình – WPRO THU CHI

Hướng dẫn quản lý công nợ, chi phí, lãi lỗ hợp đồng/công trình – WPRO THU CHI.

Tính năng quản lý công nợ, chi phí, lãi lỗ của hợp đồng/công trình trên WPRO THU CHI DOANH NGHIỆP được áp dụng từ gói VIP trở lên. Cách quản lý và sử dụng như sau:

Tất cả các máy tính trước khi sử dụng phần mềm, cần phải reset lại cài đặt ngôn ngữ, chữ, số thập phân theo định dạng chuẩn quốc tế: https://wpro.vn/reset/

PHẦN 1: THIẾT LẬP DANH MỤC, DỮ LIỆU CƠ SỞ QUẢN LÝ THU TIỀN, CHI TIỀN 

Tương tự như gói ECO cơ bản, Ta cần khai báo danh mục quỹ, tài khoản, loại doanh thu, loại chi phí đi kèm…

Ngoài ra, ta cần thiết lập dữ liệu cơ sở của các danh mục hợp đồng/công trình.

1.1. Danh mục hợp đồng đầu vào.

danh muc hop dong cong trinh dau vao

 

1.2. Danh mục hợp đồng đầu ra

danh muc hop dong cong trinh dau ra

PHẦN 2: LẬP PHIẾU THU TIỀN/ CHI TIỀN TRÊN WPRO THU CHI DN

Cách số 1: Phiếu thu/chi qua form cửa sổ nhập liệu.

Với mỗi gói dịch vụ ta nhập dữ liệu tương ứng phù hợp với gói đó.

2.1. Lập phiếu thu tiền.

lap phieu thu tien wpro thu chi

+ Gói ECO: là gói cơ bản (không có tính năng quản lý hợp đồng, ngân sách nên ta không nhập thông tin về HỢP ĐỒNG/NGÂN SÁCH)

+ VIP – Nhập thông tin có HỢP ĐỒNG.

+ PRE – Ta sử dụng tất cả các tính năng thông tin gói ECO, VIP và thêm tính năng NGÂN SÁCH.

2.1.2. Phiếu chi tiền

lap phieu chi tien wpro thu chi

 

Ví dụ về form mẫu thu tiền, tương tự vậy ta có phiếu chi tiền.

2.1.3. Sửa/ thay đổi phiếu

Trường hợp muốn sửa/xóa dữ liệu – Ta vào mục Nhập ký tự bất kỳ để lọc giao dịch cần sửa. Gọi lại số phiếu, sửa và ấn lưu thay đổi.

goi lai phieu sua - dieu chinh wpro thu chi

Hoặc ta dùng cách số 2 dưới đây.

2.2: Cách số 2: Nhập liệu trực tiếp tại SỔ CHI TIẾT.

Ngoài ra ta có thể nhập trực tiếp tại SỔ CHI TIẾT mà không cần quan form như trên.

Nhập trực tiếp trên form nhập liệu.

Thứ tự khi nhập ngày ghi sổ hoặc cột ngày chứng từ như sau: THÁNG/NGÀY/NĂM

Ví dụ muốn ghi sổ ngày 20/10/2021 è ta nhập: 10/20/2021 è Phần mềm sẽ quy đổi về định dạng ngày chuẩn là 20/10/2021.

so chi tiet wpro thu chi

Tiến hành sửa/xóa trực tiếp đều được tại đây.

Lưu ý: Ngày kích chọn theo bảng lịch (Hoặc nhập trực tiếp – tháng/ngày/năm theo đúng thứ tự đã reset ở góc cuối cùng bên phải màn hình)

Bắt buộc phải thực hiện đúng thì báo cáo mới lên đúng, đủ được – nếu ai chưa reset thường báo lỗi 13” hoặc “10004”

2.3. IN PHIẾU

Bước_1: Vào mục “IN PHIEU”  nhập số phiếu cần xem & in

in phieu thu tien wpro thu chi

Bước_2: Dùng lệnh in CTRL + P ở bàn phím máy tính, để tạo lệnh in,

Có thể tham khảo thêm cách in, kiểu in tại hướng dẫn video sau:

+ https://wpro.vn/thiet-lap-trang-in-wpro-tc/

+ https://wpro.vn/in-phieu/

can chinh in phieu chi tien wpro thu chi

Bước 3: Chọn trang cần in, số lượng bản… và ấn Enter.

PHẦN 3: XEM BÁO CÁO

3.1: Báo cáo Sổ Qũy

a, Xem chi tiết cho từng tài khoản

Bước 1: Vào ô Loại quỹ è Click chọn loại quỹ cần xem. (Xem chi tiết)

bao cao so quy wpro thu chi

 

b, Xem sổ Qũy cho tất cả tài khoản.

(Muốn xem tất cả các loại quỹ đó, Kích vào mục trống là được)

Hình minh họa ở dưới

bao cao tat ca so quy wpro thu chi

 

 

3.2. Báo cáo quản trị.

A, Tất cả các gói đều có thể sử dụng tính năng xem báo cáo quản trị.

Chỉ cần chọn từ ngày … tới ngày è Click xem

bao cao quan tri wpro thu chi

PHẦN 4: XEM BÁO CÁO CHO HỢP ĐỒNG/CÔNG TRÌNH (VIP/PREMIUM)

A, Xem báo cáo tổng hợp hợp đồng.

Nếu cần xem đầu ra/đầu vào ta chỉ cần click xem dữ liệu.

bao cao tong hop theo hop dong cong trinh dau ra - dau vao wpro thu chi

 

B, Báo cáo chi tiết hợp đồng.

Tại phần tổng hợp, ta cũng có thể kích chọn xem chi tiết từng hợp đồng.

Hoặc cách khác là xem tại phần báo cáo chi tiết Nhập số hợp đồng ==> Click xem

bao cao chi tiet theo hop dong cong trinh dau ra - dau vao wpro thu chi

Leave a Reply