Hướng dẫn nhập dữ liệu vào Danh mục trong Phần mềm WPRO 2.0

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào Danh mục trong Phần mềm WPRO 2.0 chi tiết cụ thể trong bài viết dưới.

Trong phần mềm bán hàng WPRO 2.0 có các danh mục sau:

  • Danh mục hàng hóa
  • Khách hàng
  • Nhà cung cấp

3 nhóm danh mục này có phương thức nhập liệu giống hệt nhau. Mỗi một SKU gọi là một mã hàng/ mã khách hàng/ mã nhà cung cấp.

Mã SKU (gọi chung) đại diện cho một nhóm thông tin quy ước trong danh mục cơ sở, để bạn có thể gọi lên khi cần sau này.

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào Danh mục

Khai báo hàng hóa mới

Vào Danh mục Hàng hóa hoặc Khách hàng, nhà cung cấp, chọn Tạo mới bạn

nhập dữ liệu vào Danh mục

Xuất hiện hộp thoại, và khai báo các thông tin bạn có bạn nhé. Xong thì ấn lưu. Tiếp tục khai báo mã khác trên bảng. Khai báo xong thì nhấn thoát bạn nhé

nhập dữ liệu vào Danh mục

 

Chỉnh sửa thông tin hoặc xóa

Việc chỉnh sửa thông tin chỉ tiến hành với sửa các thông tin chi tiết bên trong khi gọi các mã SKU lên.

Lưu ý: chỉ sửa thông tin chi tiết bao gồm như:

  • Tên gọi
  • Địa chỉ – Liên hệ – …. với KH/ NCC
  • DVT, giá, VAT… với thông tin hàng hóa

 

Chỉnh sửa mã SKU thì sao

Việc chỉnh sửa mã hàng, chỉnh sửa mã khách hàng, mã nhà cung cấp bạn sẽ thao tác như đính kèm

nhập dữ liệu vào Danh mục

Import dữ liệu khi đã có sẵn list bên ngoài

Khi bạn đã có sẵn một list (Giả định list danh mục hàng hóa như bên ngoài). Bạn làm theo thao tác sau:

Bước 1: Đặt chuột tại vị trí trống trong danh mục như ảnh. Dòng trống này là dòng dữ liệu sẽ lưu kế tiếp nếu bên trên bạn cập nhật dữ liệu rồi. Nếu danh mục bạn chưa có gì thì bạn click vào ô mã hàng, Số thứ tự 1 là được.

Thế cho dễ hiểu.

Bước 2: copy dữ liệu từ list của bạn vào. Lưu ý list dữ liệu cần được bố trí các cột theo thứ tự của danh mục được bố trí sẵn bạn nhé. Nếu không thì bạn copy từng cột một vào sẽ mất thời gian

List danh sách này sẽ bố trí như ảnh dưới, từ cột A đến cột P

Bước 3: Quay trở lại phần mềm quản lý bán hàng WPRO 2.0, bấm Erps Tùy chỉnh và chọn Value như hình là xong bạn nhé

nhập dữ liệu vào Danh mục

 

 

 

Leave a Reply