Top 6 mẫu phiếu giao hàng mới nhất

Top 6 mẫu phiếu giao hàng mới nhất. Mẫu in A4, A5, mẫu in bill mới nhất

Mẫu phiếu giao hàng excel nhanh gọn lẹ cho mọi người.

Các thông tin cần có trong mẫu phiếu giao hàng là gì? Một vài mẫu chi tiết như gợi ý? Phiếu giao hàng có phải mẫu bắt buộc

Phiếu có thể in ra từ Phần mềm bán hàng – kho, khi đổi tên phiếu xuất kho thành phiếu giao hàng

Hoặc bạn có mẫu riêng có thể tự in ra, ngược lại có thể đặt hàng để đẩy mẫu vào form phần mềm.

 

Phiếu giao hàng là gì? Thông tin trình bày

Những thông tin này là bắt buộc hoặc không bắt buộc tùy theo yêu cầu và quy trình trong mỗi đơn vị.

Có đơn vị có thể có phiếu giao hàng, có đơn vị không cần.

 • Logo (Nếu có)
 • Tên – Địa chỉ – SDT liên hệ….
 • Tên phiếu giao hàng
 • Thông tin sản phẩm
 • Tình trạng sản phẩm
 • Số lượng
 • Giá tiền – thành tiền nếu có
 • Người giao
 • Người nhận

Phiếu giao hàng có bắt buộc phải có không và giá trị

Ở nhiều đơn vị khi bộ phận kho – bộ phận giao hàng – bộ phận kế toán tách biệt. Quy trình nhập xuất hàng hóa khác biệt chúng ta sẽ có phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, phiếu bán hàng. Trong đó:

 • Phiếu bán hàng: Do kế toán xuất hàng, ghi nhận thông tin đơn hàng và thành tiền. Phiếu giao cho khách hàng
 • Phiếu xuất kho: Lệnh xuất được kế toán chuyển xuống bộ phận kho, để xuất hàng. Nội dung quan trong chỉ gồm thông tin hàng hóa và số lượng. Thông tin thành tiền có thể có hoặc không, không bắt buộc. Phiếu lưu nội bộ
 • Phiếu giao hàng: Thông tin hàng hóa và tình trạng. Có xác nhận của khách hàng và người giao

Do tùy theo quy mô, quy trình hoạt động hoặc như tính chất công việc hàng hóa. Các phiếu này có thể áp dụng hoặc không.

Một số đơn vị, sẽ chỉ có 1 phiếu đại diện cho cả 3 phiếu có tính chất giao dịch với khách và lưu nội bộ.

Các tên gọi khác như:

 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu bán lẻ
 • Phiếu giao hàng kiêm xuất kho

 

Mục đích của phiếu giao hàng

 • Thông báo về tình trạng hàng hóa
 • Thể hiện nội dung đơn hàng có thể ngắn gọn hoặc chi tiết tùy theo yêu cầu quản lý: Về việc có cho giá bán hoặc không
 • Người nhận hàng kiểm tra về tình trạng giao hàng, hàng hóa, kích thước, size số
 • Thể hiện quy trình giao hàng, đầy đủ chứng từ
 • Hoàn thiện giấy tờ cho hàng hóa
 • Ràng buộc giữa người bán và người mua về tình trạng, số lượng hàng giao – nhận

Hình ảnh mẫu phiếu và link tải

Mẫu thường gặp:

phiếu giao hàng

Phiếu giao hàng mẫu A4

phiếu giao hàng

Mẫu phiếu A5

phiếu giao hàng

Mẫu phiếu giao hàng kiêm xuất kho

phiếu giao hàng

Mẫu phiếu giao hàng kiêm bảo hành

phiếu giao hàng

Mẫu phiếu khổ in bill 70mm – 80mm

phiếu giao hàng

LINK TẢI FILE EXCEL MẪU PHIẾU GIAO HÀNG

quản lý kho cửa hàng đồ chơi

This Post Has 5 Comments

Leave a Reply