Dự báo kết quả kinh doanh bằng excel – Miễn phí, Tải ngay

Dự báo kết quả kinh doanh bằng excel – Miễn phí tải.

Kết quả kinh doanh là yếu tố quan trọng mà bất kỳ ai hoạt động kinh doanh bán hàng đều mong muốn biết.

Từ kết quả bán hàng, chủ doanh nghiệp sẽ nắm được khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.

Doanh thu thu được từ bán hàng ra sao, công nợ, lãi lỗ để có phương án cải thiện kinh doanh trong tương lai.

==> Cập nhật tin tức khác:

Mẫu file quản lý kho Sơn

Quản lý bán hàng văn phòng phẩm – Miễn phí

File quản lý bán hàng cây cảnh – free

Mẫu biểu quản lý kho cửa hàng đồ gỗ nội thất

PHẦN 1: KHÁI NIỆM VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH.

1.1. Tìm hiểu khái niệm báo cáo bán hàng của doanh nghiệp.

Nếu muốn hiểu rõ hơn về các phân tích dự báo kết quả kinh doanh thì ta cần nắm được khái niệm về báo cáo này.

Báo cáo kết quả kinh doanh chính là một trong các loại công cụ dùng để báo cáo tài chính tổng hợp. Nội dung của báo cáo này thể hiện tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ.

phân tích dự báo kết quả kinh doanh bằng excel

Hiểu một cách đơn giản khác thì báo cáo kết quả kinh doanh là bảng kết quả thể hiện sự cân bằng doanh thu và chi phí trong từng kỳ hạch toán.

Mục đích chính mà tất cả các doanh nghiệp muốn đạt tới chính là lợi nhuận. Vì vậy nắm bắt chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng nhất. Giúp nhà quản trị dễ dàng định hướng được doanh nghiệp trong tương lai.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẰNG EXCEL – TẢI MIỄN PHÍ.

1.2. Tình huống có thể xảy ra trong dự báo kết quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh sẽ được phân tích dự báo trước dưới 2 dạng tình huống:

  • Tình hình kinh doanh tốt: Doanh thu lớn, lợi nhuận cao, chi phí bỏ ra ít. Thời gian tiến hành dự án ngắn…Vậy giải pháp đưa ra với tình huống này là: Vẫn áp dụng hay tìm phương án khác.
  • Tình hình kinh doanh chưa tốt: Thời gian dự án kéo dài, doanh thu thấp, hàng bán chậm, chi phí lớn…Lúc này sẽ phải thực hiện nhưng công việc gì để cải thiện…

Việc phân tích dự báo kết quả kinh doanh là cực kỳ quan trọng và cần thiết cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

PHẦN 2: MẪU DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẰNG EXCEL.

2.1. Trường hợp được áp dụng an toàn, thông tin chỉ số ít biến động.

Muốn phân tích và dự báo được kết quả kinh doanh chúng ta cần cập nhật dữ liệu tổng thu và tổng chi tại thời điểm hiện tại. Hoặc tổng thu, chi trên bản kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong tương lai.

phân tích dự báo kết quả kinh doang bằng excel

Trước tiên nếu là phân tích dự báo kết quả kinh doanh cho tương lai. Bạn sẽ lên ý tưởng như sau:

  • Lập bản kế hoạch thực hiện dự án.
  • Lên bảng dự báo ngân sách thu chi.
  • Thực hiện ý tưởng quản lý chi phí, doanh thu…

Sau đó từ số liệu đã được nêu trên. Ta có thể phân tích dự báo kết quả kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp nếu triển khai theo định hướng đó.

2.2. Một trường hợp phân tích dự báo khác.

Trong quá trình thực hiện dự án, số liệu được cập nhật liên tục tương đối chính xác. Thời gian dự án đã sử dụng quỹ thời gian là 2/3 số giờ được dùng. Mặc định không có phát sinh bất ngờ xấu xảy ra, thì đến lúc kết thúc dự án bạn sẽ đạt được kết quả tốt hay chưa.

Hoặc cũng dự liệu như trên nhưng có phát sinh bất ngờ. Vậy lúc này dự báo kết quả kinh doanh sẽ ra sao?. Phương án cải thiện tình hình đó.

Bảng kết quả kinh doanh bằng excel của WPRO.vn cho phép bạn có thể sửa đổi dữ liệu dự báo tại Estimation – ước lượng.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẰNG EXCEL – TẢI MIỄN PHÍ.

LỜI KẾT:

Đây là mẫu đơn giản, mục tiêu là giới thiệu hướng làm 1 ứng dụng giúp Doanh nghiệp phân tích các yếu tố biến động và đưa ra các giả định để nhận định kết quả kinh doanh.

Trên thực tế, để vận dụng cho 1 doanh nghiệp cụ thể có thể sẽ phát sinh những biến số và giả định khác.

=> Thông tin liên hệ:

Truy cập ngay =>  https://wpro.vn/lien-he/

Hướng dẫn sử dụng phần mềm WPRO 2.0: Xem tại đây.

Doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu để phát triển mở rộng hoặc thuê chuyên gia phát triển tiếp.

Các chỉ số về tất cả doanh thu và các loại chi phí bán hàng chuyên nghiệp hơn.

Leave a Reply