Cách tính thời gian hoà vốn trên excel- Miễn phí

Mẫu bảng cách tính thời gian hoà vốn trên excel tải miễn phí được thiết kế bởi WPRO.vn. Bảng được tạo dựng trên excel, mẫu mang tích chất tham khảo form. Hi vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn về công cụ quản lý kinh doanh.

Doanh nghiệp bạn đầu tư kinh doanh, bạn cần biết được đến thời điểm nào thì có thể đạt mức hoà vốn và mang lại lợi nhuận dương.

Phân tích điểm hoà vốn giúp xách định quy mô sản xuất và giá bán phù hợp để có thể chi trả đủ các khoản chi phí đã phát sinh.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP WPRO 2.0: CLICK NGAY BẢN DEMO

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới bài viết.

PHẦN 1: NỘI DUNG BẢNG VỀ CÁCH TÍNH ĐIỂM HOÀ VỐN EXCEL

Yêu cầu cần có như sau:

 • Chiến dịch: Tên danh sách đầu tư, hoặc một dự án bất kỳ bạn đang muốn tính.
 • Số ngày
 • Biến phí đơn vị: Chi phí biến đổi có liên quan trực tiếp đến sản lượng. Bao gồm: Chi phí bán hàng, sản xuất, nguyên vật liệu….
 • Định phí: Khoản phí cố định phát sinh khi bạn bắt đầu hoạt động kinh doanh đó. Nó liên quan trực tiếp đến tiến trình sản xuất. Chi phí cố định bao gồm: Lãi vay, khấu hao tài sản, thuế, chi phí loao động…
 • Giá bán sản phẩm: Mức giá được đưa ra trong đề xuất bán hàng phục vụ cho hoạt động cần tính.

Tiếp theo là bảng tính được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

 • Số lượng bán giả định: Lên danh sách giả định về số lượng được bán ra bao nhiêu thì có thể đạt tới điểm.
 • Doanh thu: Kết quả doanh thu là từ giá bán sản phẩm * số lượng bán.
 • Chi phí: Được tổng hợp từ định phí + biến phí *số lượng bán
 • Lợi nhuận: Điều bạn hay bất kỳ ai kinh doanh đều muốn nắm rõ chi tiết nhất. Lợi nhuận bằng tổng doanh thu – Chi phí.

file tính điểm hoà vốn excel

BẢNG TÍNH ĐIỂM HOÀ VỐN EXCEL MIỄN PHÍ: CLICK NÚT XANH BÊN DƯỚIquản lý kho cửa hàng đồ chơi

PHẦN 2: BẢNG TÍNH VỚI NHIỀU SẢN PHẨM

Có rất nhiều cách để tính, cơ bản vẫn dựa trên nguyên tắc tính chung. Dưới đây là cách tính WPRO.vn gửi đến bạn xem qua.

VIDEO HƯỚNG DẪN: PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRƯỚC KHI KINH DOANH, RA SẢN PHẨM MỚI 

 

Ở mục này bạn cần quan tâm tới các chỉ tiêu sau:

 • Giá bán: Mức giá để bán hàng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đang cần tính.
 • Biến phí đơn vị: Chi phí thay đổi có liên quan trực tiếp tới quá trình tạo ra sản phẩm.
 • Số dư đảm phí: Được hình thành từ giá bán – Biến phí đơn vị.
 • Định phí: Chi phí cố định phải trả cho các khoản phí bắt buộc diễn ra với tần suất thường niên, thường xuyên, liên tục và có khoảng thời gian ấn định.
 • Số lượng bán (hoặc sản lượng hoà vốn): Bạn sẽ tính được bài toán đặt ra là bán nhiêu số lượng thì ra điểm hoà vốn. Bằng cách sau: Số lượng bán = Định phí/ số dư đảm phí.

file tính điểm hoà vốn excel

BẢNG TÍNH ĐIỂM HOÀ VỐN EXCEL MIỄN PHÍ: CLICK NÚT XANH BÊN DƯỚIquản lý kho cửa hàng đồ chơi

Để có thể nắm bắt được nhiều nội dung và chi tiết hơn về cách tính thời gian hoà vốn trên excel. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất. Giúp tiết kiệm thời gian, quản lý và nhiều cơ hội tham gia vào nghiên cứu các hoạt động khác hiệu quả hơn.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ FILE EXCEL, PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG: CLICK XEM TẠI ĐÂY

Leave a Reply