File excel phân tích báo cáo chính- Free

Mẫu file excel phân tích báo cáo chính tải miễn phí của WPRO.vn.

Báo cáo chính là phương tiện truyền tải thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu…

Báo cáo giúp nhà quản trị nắm khái quát tình hình công ty và ra các quyết định phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

+ 200 Mẫu file excel, phần mềm quản lý doanh nghiệp: XEM THÊM

Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

XEM THÊM THÔNG TIN:

Mẫu bảng cân đối phát sinh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

TÌM HIỂU MẪU FILE EXCEL PHÂN TÍCH BÁO CÁO CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập bởi nhiều yếu tố tạo thành.

báo cáo tài chính bằng excel

Mục đích của việc dựng file excel này muốn bạn sẽ có thêm nhiều công cụ hỗ trợ trong việc phân tích tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra bạn có thể tham khảo mẫu form dựng sẵn và có hiển thị một số công thức tính.

Trong file mẫu phân tính báo cáo chính của WPRO gửi đến bạn bao gồm các mục sau:

1. Nhập bảng cân đối kế toán.

Bạn click chuột vào nút MENU để lựa chọn xem form mẫu của file.

báo cáo tài chính chuẩn theo ngành

Bảng cân đối kế toán -> (chi tiết xem thêm) bao gồm các chỉ tiêu sau:

 • Tài sản ngắn hạn: Là những loại tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng dưới một năm hoặc một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tài sản dài hạn: Có thể sử dụng lâu dài trên một năm hoặc một kỳ kinh doanh dài hạn. Trong đó tài sản cố định là một trong mục của tài sản dài hạn. Bao gồm tài sản hữu hình (như máy móc thiết bị, nhà xưởng, máy tính)…Và tài sản vô hình (như bằng sáng chế, bản quyền, phát minh…)
 • Tổng tài sản: Bao gồm tất cả tài sản ngắn hạn và dài hạn.
 • Nợ phải trả: Là các khoản của doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ phải trả đối với bên ngoài. Bao gồm: Chủ nợ, nhà nước, nhà cung cấp, người lao động…Nợ phải trả phân loại gồm nợ ngắn hạn và dài hạn. Nghĩa là thời hạn thanh toán cho từng đối tượng sẽ được bạn thương lượng và sắp xếp để có kế hoạch thanh toán.
 • Vốn chủ sở hữu: Là số vốn thực tế được góp vào doanh nghiệp.
 • Tổng cộng nguồn vốn: Được tổng hợp từ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cộng lại.

File excel phân tích báo cáo chính bằng – Free

Báo cáo tài chính chuẩn theo ngành bằng excel - Free

2. Nhập báo cáo kết quả kinh doanh.

Sau khi kết thúc một năm hoặc một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn sẽ có được một bản báo cáo được tập hợp từ các bộ phận phụ trách liên quan báo cáo.

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh trung thực tình trạng hoạt động kinh doanh đang lỗ/ lãi của doanh nghiệp.

báo cáo tài chính excel

Trên báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu quan trọng:

 • Doanh thu thuần
 • Giá vốn bán hàng
 • Doanh thu tài chính
 • Lợi nhuận thuần từ kinh doanh
 • Thu nhập khác
 • Tổng thu nhập trước và sau đã trừ thuế.

Các chỉ số được thể hiện rõ nét qua từng thời kỳ/ từng năm kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình và so sánh số liệu giữa các kỳ trong năm hoặc cùng kỳ khác năm.

File báo cáo doanh thu pivot bằng excel – Miễn phí: CLICK XEM

3. Kết quả các chỉ tiêu tài chính.

Chỉ tiêu quan trọng được đề cập trong bản báo cáo tài chính như sau:

 • Khả năng thanh toán: Tuỳ vào mức độ, khoản nợ, thương lượng, sự bắt buộc phải trả mà sẽ có các hạn mức khác nhau. Như tổng quát, thanh toán ngắn hạn, nhanh, dài hạn.
 • Cơ cấu vốn, tính ổn định và khả năng trả nợ: Đối chiếu hệ số nợ đối với nguồn vốn chủ sở hữu hoặc đối với tài sản. Và các chỉ tiêu được giới thiệu trên hình ảnh như bài viết.
 • Hiệu quả sử dụng vốn và sinh lời: Đánh giá khách quan, trung thực trong việc quản lý sử dụng nguồn vốn để kinh doanh. Các mục được cập nhật: Hiệu quả sử dụng tài sản, Vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân…
 • Sức tăng trưởng: Nhận định sự tăng trưởng của kết quả kinh doanh qua doanh thu, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối số phát sinh excel – Miễn phí: CHI TIẾT TẠI ĐÂY

4. So sánh các chỉ tiêu tài chính.

Đối với từng ngành nghề, loại hình kinh doanh khác nhau sẽ có các kết quả báo cáo khác nhau. Bạn có thể nhấp chuột vào vị trí “ Chọn lĩnh vực” trên  file Phân tính báo cáo tài chính chuẩn theo ngành. Sau đó chọn một số ngành trên mẫu có sẵn để tham khảo kết quả.

 • Nông lâm ngư nghiệp
 • Công nghiệp
 • Xây dựng
 • Thương mại, dịch vụ…

Phân tích tài chính doanh nghiệp

5. Phân tích dữ liệu đầu vào của biểu đồ trong file excel phân tích báo cáo chính của doanh nghiệp.

Kết quả báo cáo có thể được hiện thị trực tiếp qua các con số rõ ràng cho người xem.

dữ liệu lên báo cáo tài chính

XEM THÊM: Mẫu file tính “ĐIỂM HÒA VỐN”

6. Xem biểu đồ báo cáo tài chính.

Để thay đổi cách xem báo cáo không đơn điệu, khô khan, hay rối mắt người nhìn bởi nhiều con số. Chúng ta có thể thể hiện nội dung cáo bằng cách xây dựng biểu đồ hình cột, hình tròn… cũng được.

file excel báo cáo tài chính

 

Trên đây là bài viết mẫu file excel phân tích báo cáo chính của WPRO.vn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc cần tư vấn các vấn đề quản trị doanh nghiệp, kho, lãi lỗ, công nợ… Hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé hoặc để lại bình luận tại bài viết này.

File excel phân tích báo cáo chính – Free

Báo cáo tài chính chuẩn theo ngành bằng excel - Free

Dịch vụ thiết kế theo yêu cầu file excel, phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp:CLICK XEM 

Leave a Reply