Bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel – tải miễn phí

Bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel tải miễn phí được phát hành bởi WPRO.vn.

Theo dõi chấm công làm thêm giờ mục đích là theo dõi thời gian làm việc của nhân viên. Kiểm soát số giờ làm việc thừa thiếu trong tháng và có kế hoạch bù trừ ngày công hợp lý.

Ngoài ra nếu theo dõi sát được số giờ làm của công nhân thì sẽ có kế hoạch chi trả lương, giảm chi phí nhân công. Có rất nhiều cách để thể hiện và ghi chép nội dung về chấm công. Tuy nhiên chúng tôi gửi bạn mẫu bảng theo dõi làm thêm giờ bằng excel.

TÌM HIỂU THÊM:

Dịch vụ thiết kế file excel, Phần mềm quản lý chuyên nghiệp

Mẫu kế hoạch nhân sự

7 bước lập kế hoạch nhân sự: Đơn giản – Hiệu quả

Kế hoạch kinh doanh năm cho doanh nghiệp, Startup, tự kinh doanh

Kế hoạch chi phí: Sản xuất, Nhân sự, Marketing…

Hãy cùng tìm hiểu.

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ BẰNG EXCEL.

Trước tiên bạn nên xây dựng hệ thống để quản lý nhân viên bằng cách lập danh sách nhân viên. Đồng thời mã hoá tên gọi sao cho dễ nhớ để kiểm soát đồng bộ. Sau đó xét duyệt lương cơ bản của từng bộ phận, từng nhân viên. Sau đó nếu có phát sinh thêm mới thì bạn cũng làm tương tự như hướng dẫn ở trên.

Bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel  – Miễn phí

Bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel

Ở đây mức lương cơ bản sẽ được thay đổi và bạn cũng sẽ cập nhật theo từng thời điểm được áp dụng.

Bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel

Có nhiều chỉ tiêu để bạn có thể kiểm soát nhân viên. Tuy nhiên dù nhiều đến đâu thì bạn cũng không nên bỏ sót các mục sau:

  • Mã nhân viên
  • Tên người lao động
  • Lương cơ bản
  • Giờ bắt đầu: Thời điểm bắt đầu vào làm việc của công nhân
  • Giờ kết thúc: Thời điểm nhân viên kết thúc công việc trong một ngày.
  • Số giờ: Tổng số giờ nhân viên đã làm việc.
  • Qui đổi: Chuyển đổi số giờ làm sang ngày công theo quy định chung của công ty.
  • Phụ trội
  • Lương thêm giờ
  • Ghi chú khác nếu có

Trên đây là bài viết về bảng theo dõi làm thêm giờ bằng excel tải miễn phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để có nhiều thông tin hữu ích khác nhé.

XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC:

Mẫu file chấm công theo ngày

Mẫu chấm công theo ca

File chấm công theo giờ

Mẫu file tính lương đơn giản 1 tháng

Mẫu file tính lương 12 tháng

Leave a Reply